Holder på innlandsaviser

Edda ønsker å opprettholde avisene på Hamar og Ringsaker.

Publisert Sist oppdatert

Denne la Edda Media ned sin gratisavis i Sarpsborg. På Hamar foreligger det ingen slike planer, bedyrer Østlendingens direktør Jon Kristiansen.

Senket utgifter

– Det står ikke på agendaen, det handler om å videreutvikle Hamar Dagblad som har nesten 70 prosent leserdekning, og er nesten jevnstore på sin utgiverdag med Hamar Arbeiderblad, sier Kristiansen.

Hamar Dagblad kommer ut en gang i uken som gratisavis og sorterer innunder Østlendingen. Kristiansen understreker at ingenting er fredet, men at selskapet gjennomførte kostnadsreduksjoner i fjor som avvikling av lørdagsmagasinet og reduserte lønnskostnader. Disse tiltakene har medført at kostnadsbasen er lavere i 2009, men året synes ikke å by på de beste utsiktene.

Dialog

– I den situasjonen vi er i nå, vurderer vi ytterligere tiltak.

– Innebærer det eventuell nedbemanning?

– Jeg ønsker ikke kommentere dette nå, men vi er i en god dialog med styre og ansatte om dette.

Heller ikke i Ringsaker Blad som også sorterer innunder Østlendingen, foreligger det noen planer om endringer.