Stein Larsen. Foto: Birgit Dannenberg
Stein Larsen. Foto: Birgit Dannenberg

Lokaloppgjøret i NJ i havn

Fagstaben i Norsk Journalistlag (NJ) sentralt øker i snitt lønna med 4,25 prosent i år.

– Selv om det tok lang tid, er vi fornøyd, sier klubbleder Stein Larsen for fagstabsklubben i NJ sentralt.

Minst 15.200 kroner

Han og Bente Sabel utgjorde utvalget som har forhandlet lønn lokalt i NJ på vegne av de 12 i fagstaben som er klubbmedlemmer. Resten av de ansatte på NJ-kontoret i Oslo er organisert i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Lokalt forhandlet fagstaben seg fram til et tillegg på kroner 19.000 for rådgiverne og 15.200 for organisasjonssekretærene. I tillegg kommer andre stillingstillegg som i snitt er 3.000 kroner på de tolv NJ-medlemmene.

Inkludert det sentrale oppgjøret før sommeren får fagstabsklubben dermed en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,25 prosent i år. Paratklubben i NJ får til sammenligning et samlet oppgjør på 3,95 prosent.

– Sterke parter

Oppgjøret kom i havn i slutten av september. Årsaken til at det har tatt lang tid er, ifølge Larsen, todelt.

– Det ligger ingen dramatikk i tidsforbruket. Vi kom i gang sent i høst av praktiske grunner. Men skal vi ikke legge skjul på at det er to sterke parter som møtes.

– Det var krav på bordet som var vanskelig å akseptere, men nå har begge akseptert oppgjøret, sier Larsen, uten at han vil kommentere nærmere hvilke spørsmål det var tvist om.

Det var NJ-generalsekretær Jahn-Arne Olsen som ledet arbeidsgivers forhandlingsutvalg, som også består av landsstyremedlemmene Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Eva Stabel og Åsne Haugli, som sitter i landsstyrets lønnsutvalg.

Arbeidsgiver fornøyd

NJ-generalsekretær Jahn-Arne Olsen, som representerte arbeidsgiversiden, skriver i en e-post til Journalisten at tidsbruken skyldes praktiske forhold. Han ønsker ikke å kommentere hvilke temaer partene var uenige om, bortsett fra at «de lokale forhandlingene dreier seg i første rekke om hvor mye som skal gis i tillegg og hvordan pengene skal fordeles, så også i denne omgangen.»

Om det endelige oppgjøret skriver Olsen at «det er vår oppfatning at dette oppgjøret er tilfredsstillende.» Landsstyret i NJ har godkjent oppgjøret.

Journalisten forhandlet også

Også fagbladet Journalisten har forhandlet lokalt i høst. Partene ble enige om et lokalt tillegg på 11.000 kroner flatt, samt en engangsutbetaling på 1.500 kroner til redaksjonsklubbens medlemmer.

– Dette er et lokalt oppgjør vi mener er godt, men etter to år med en svak lønnsutvikling var det behov for et løft, sier klubbleder Martin Huseby Jensen.

Powered by Labrador CMS