Sterkt resultat i Journalisten

Budsjettert underskudd endte i overskudd.

Publisert Sist oppdatert

Etter ett katastrofalt 2009 viser bunnlinjen til norske journalisters fagblad for 2010 et resultat som er langt bedre enn de største optimistene turte spå i begynnelsen av fjoråret.

Ved inngangen til 2010 grep Norsk Journalistlag inn for å sikre en tettere styring med økonomien til fagbladet Journalisten. Blant annet gjennom å velge nestleder Thomas Spence til styreleder i Journalisten BA. På dette tidspunkt hadde generalforsamlingen garantert å gå inn med penger til fagbladet dersom egenkapitalen ble ytterligere tappet.

Snuoperasjon

Etter å ha vært gjennom bransjens kanskje mest turbulente driftsår, som blant annet medførte nedleggelse av flere lokale avistitler og tv-stasjoner, var optimismen heller liten. Styret budsjetterte med et underskudd på 1,3 millioner kroner for fagbladet, som henter det meste av inntektene sine fra NJs medlemmer gjennom abonnement, stillingsannonser og annonser for pressekontakt.

Men etter det vonde året kom bedringen, også i stillingsmarkedet. Det medførte en sterk inntektsvekst, særlig i stillingsutlysninger på Journalistens nettside. Årsregnskapet som senere i dag blir presentert for Journalistens generalforsamling, viser et årsoverskudd på 266.000 kroner.

Vokser fortsatt

– Det har snudd raskere og kraftigere enn vi håpet, sier redaktør Helge Øgrim.

Han forteller at hele fjoråret viste vekst utover budsjettmålene. Lenge var det særlig nettsalget av jobbannonser som økte, men mot slutten av året begynte også stillingsannonsene i papir å røre på seg.

Den tendensen har fortsatt i år, med rekordannonsering på nett og veldig sterk vekst på papir.

– Samtidig som vi har sett inntektene øke, er også kostnadene blitt holdt nede. I redaksjonsklubben forventer vi at det nå tas grep og bemanningen styrkes, sier klubbleder Martin Huseby Jensen. Han viser til at det ved utgangen av 2008 var fem skrivende årsverk i redaksjonen. To år senere var tallet tre og et halvt.

– Det er klart at dette preger innholdsproduksjonen, og med en ny plattform som skal fôres er det behov for å komme oss tilbake på 2008-nivå så snart som mulig, sier han og viser til Journalistens satsing på lesebrett.

Powered by Labrador CMS