Are Stokstad, MBL
Are Stokstad, MBL

Dialog må gi resultater

(LESERKOMMENTAR): Det er ikke slik at bransjens digitale utfordring kan løses gjennom produksjonstilskuddet alene, skriver Are Stokstad i MBL.

Publisert Sist oppdatert

Kulturminister Hadia Tajik vil fortsette dialogen med bransjen om moms. Det ønsker også vi. Vi er innstilt på å finne gode løsninger, og har bedt om møte med henne for å drøfte flere løsninger, både endringer av momsloven og mer kortsiktige tiltak innenfor dagens lov.

LES OGSÅ: Den vanskelige mediemomsen

En løsning finner vi i Belgia. Der har aviser i dag nullsats på papir i henhold til en administrativ forordning. Belgias finansminister ønsker å utvide ordningen til også å omfatte like digitale utgaver, og har bedt EU-kommisjonen om å godkjenne dette. I norsk momslov står det at “Omsetning av aviser som er trykt på papir og som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, er fritatt for merverdiavgift.” Dersom loven ble endret slik at digitale utgaver, som er tilnærmet like papirutgavene også fikk nullsats, ville dette midlertidig løst mye for mange aviser. Det vil kunne gjøres uten avgrensingsproblemer. I tillegg opplever vi at skattemyndighetenes praktisering av dagens kompliserte momsregime er uforutsigbar og innovasjonshindrende. Enkle presiseringer i forskriftene kunne løst en del av de problemene mediebedriftene daglig møter hos skattekontorene landet rundt.

Refusjonsutfordringene er enda enklere å løse. Vi har allerede foreslått å innføre lavmoms på digitale utgaver, men samtidig utsette innføringen av lavmoms på papirutgaver. Det kan man for eksempel gjøre når provenytapet overstiger dagens beløp på 1,5 mrd. kr. Mediebransjen krever ikke økt støtte. Vårt mål er å modernisere et støtteregime som er utgått på dato, slik at vi også fremtidig kan finansiere journalistikken.

Det er ikke slik at bransjens digitale utfordring kan løses gjennom produksjonstilskuddet alene. Tilskuddet er viktig, og bidrar til at vi har en rekke riksspredte aviser og lokalaviser som ellers ikke ville kunne kommet ut. Men av det norske totalopplaget på rundt 2,5 mill. eksemplarer daglig, er det bare rundt 500 000 som omfattes av tilskuddet. Enda tydeligere blir dette når det gjelder den journalistiske kraften. I underkant av 18 prosent av avisjournalister jobber i aviser som mottar produksjonstilskudd. Finanskrisen og hurtigheten i transformasjonen rammer alle, og de tradisjonelt sterkeste titlene kraftigst. Bransjen står i et knallhardt konkurransemarked, hvor flere av de sterkeste konkurrentene er utenlandske aktører. Generelle virkemidler som moms understøtter innovasjon, konkurransekraft og markedstilpasninger.

Dersom det er politisk vilje lar det seg gjøre å finne gode løsninger. Verken tekniske eller juridiske utfordringer er uoverkommelige. Vi ser fram til å drøfte dette videre med kulturministeren.

Powered by Labrador CMS