NJ-pensjonistene avkreves 360 kroner

NJ-pensjonistene vil fra nyttår bli ilagt 360 kroner i kontingent. NJ-veteran Trygve Moe er ikke overrasket.

Publisert   Sist oppdatert

Så er det omsider klart. Etter to runder i landsstyret og behandling som egen sak på landsmøtet i mai i fjor, har nå NJs Arbeidsutvalg bestemt seg og foreslår at pensjonistene heretter skal betale 360 kroner i kontingent i året. Det er samme sats som studentene. Endelig vedtak fattes i landsstyret i desember, men det er neppe trolig at saken sendes på nye runder.

Trygve Moe, leder for Seniorklubbene og tidligere leder og generalsekretær i NJ, sier at han hverken er overrasket eller sjokkert.

– Jeg regnet med at vi må betale, men jeg er litt skuffet over at de ikke har fulgt samme praksis som i Redaktørforeningen, der pensjonistene betaler 300 kroner, sier Moe.

– Hvordan tror du dette blir mottatt?

– Jeg håper i hvert fall at det ikke fører til at mange pensjonister melder seg ut, og så håper jeg at innføring av kontingent kan føre til at vi får uttelling på søknaden fra Seniorklubbene om midler til økte aktiviteter neste år, sier han.

På det punktet blir sannsynligvis Moe bønnhørt. I forslaget til budsjett for 2006 har Arbeidsutvalget tilrådd at Seniorklubbenes søknad om 155.000 kroner imøtekommes. Det er 45.000 kroner mer enn inneværende år.

Det er i dag 724 pensjonister i NJ. Den nye kontingenten på 360 kroner vil dermed føre til at pensjonistene bidrar med 260.640 kroner til NJ-kassen.