Kommentar:

<p>Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen. Foto: Glenn Slydal Johansen</p>

Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen. Foto: Glenn Slydal Johansen

Vi trenger et regelverk som fremhever redaktørens uavhengighet

MEDIEDEBATT: Sterke og uavhengige redaksjonelle medier er den beste medisinen mot «falske nyheter».

Publisert   Sist oppdatert

Regjeringen jobber for øyeblikket med en ny lov om medieansvar. Denne skal særlig ta for seg problemstillinger rundt kildevern og redaktøransvar. Kulturdepartementet har bedt om innspill fra involverte parter. Norsk Journalistlag har uttalt seg positivt til initiativet og jobber nå med å sette seg ordentlig inn i forslagene. Det vil jeg som mediepolitiker oppfordre også flere til å gjøre.

Forslaget innebærer en modernisering og samling av reglene om innholdsansvar, blant annet det strafferettslige redaktøransvaret. Loven er teknologinøytral slik at digitale og fysiske flater behandles likt, og inkluderer redaktørstyrte medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.

Hovedmålet med forslaget er å styrke de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Vær varsom

En del aktører kaller seg avis og nyhetsformidlere, men er klart useriøse når de ikke følger pressens spilleregler slik de er nedfelt i «Vær varsom-plakaten». Det dreier seg ofte om selvfølgelige grunnregler som tilsvarsrett. Flere aktører befinner seg i grenseland, hvor de ikke vil være medlem av pressens institusjoner, men likevel hevder overfor publikum at de følger pressens etiske regelverk.

Sterke og uavhengige redaksjonelle medier er den beste medisinen mot «falske nyheter», hatefulle ytringer og angrep på ytringsfriheten. Vi må sørge for at vi også i framtida har tilgang til journalistikk med den troverdigheten, tilliten og kvaliteten som trengs.

Taushetsplikt og kilder

Kulturdepartementet ønsker en lovfestet taushetsplikt om kildens identitet, i tilfeller hvor anonymitet er avtalt mellom kilden og journalisten. De foreslår allikevel ikke dette nå, men ber om synspunkter på behovet for en slik lovfesting.

I en digital og mangfoldig medieverden trengs et sterkt redaktørinstitutt for å ivareta kritisk journalistikk og kvalitet på den offentlige samtale. Dette kan gjøres ved å lovfeste et modernisert og plattformnøytralt strafferettslig redaktøransvar i en ny medieansvarslov. En slik lov vil også innebære at noen alltid skal kunne holdes ansvarlig for krenkende og lovstridige ytringer i de journalistiske mediene.

Nå trenger vi et samlet og modernisert regelverk som fremhever redaktørens uavhengighet, ansvar og samfunnsrolle – og det er fortsatt mulig å sende oss innspill for å få til dette på best mulig måte!

Tage Pettersen er mediepolitisk talsperson for Høyre.