Kutter kraftig i GD

Gudbrandsdølen Dagningen kutter 20 årsverk innen 2011, grafikerne rammes hardest.

Publisert   Sist oppdatert

Styret i GD vedtok allerede sist sommer å kutte bemanningen som følge av sviktende inntekter. Nå er det meste klart om hvor det konkret kuttes.

Skjermer redaksjonen

Kuttene innebærer at mer enn 20 prosent av bemanningen i avisen forsvinner ut av avisen i løpet av to år. Innen 2011 er planen at avisen skal ha 70 ansatte. Det er i all hovedsak på desk og i støttefunksjonene det vil forsvinne folk.

– Vi har to hovedvirksomhetsområder og det er journalistikk og salg. Det er klart at det er viktig med støttefunksjoner i en avis også, men det er der vi kommer til å foreta de største kuttene, sier sjefredaktør Kristian Skullerud i GD til Journalisten.

Kuttene går blant annet kraftig utover den grafiske staben i avisen.

– Vi kutter desken fra 10,5 årsverk til fem. Det er i all hovedsak typografer som forsvinner. Det blir nytt produksjonssystem med malstyring som vi skal i gang med nå.

Redaksjonen utgjør nå cirka 40 årsverk og Skullerud sier planen er å opprettholde den bemanningen.

Vil ha stordriftsfordeler

GD er eid 35 prosent av Edda Media gjennom Østlendingen, mens resten av eierskapet er lokalt.

– Vi har friheten ved å ikke være i et konsern, men vi har også ulempen ved at det i liten grad er stordriftsfordeler å hente på driften. Det søker vi å rette litt på nå ved å sette ut noen av tjenestene. Vi har anbudsforespørsler ute på it-tjenester og annonseproduksjon ute hos Edda Media og A-pressen. Målet er å få i pose og sekk, både frihet og stordriftsfordeler.

Skullerud sier ledelsen har vært bevisste på at dette skal være en åpen prosess.

– Vi har hatt en rekke allmøter siden styrets beslutning ble kjent. Jeg har opplevd det som at vi har hatt en god dialog med alle grupper på huset, men det er klart at dette uansett ikke er noen hyggelig situasjon.

Enighet om kuttene

Berit Bakstad er leder for grafisk-klubben i GD. Hun kan konstatere at det uansett utforming av kuttene vil bli vesentlig færre grafikere i GD.

– Det er klart at det er trist. Her er det folk med 20 og 30 års ansiennitet. Vi er 15 medarbeidere nå og etter de planene som er lagt skal det bli igjen to grafikere i redaksjonen og mulig én eller to i annonsemottaket. Hvis beslutningen blir å beholde annonseproduksjonen her så blir det igjen ytterligere 5,5 årsverk, men det er ennå ikke avgjort, sier Bakstad.

Skal lande kuttene til årsskiftet

Styrevedtaket sier at det skal være 70 ansatte i avisen sommeren 2011. Skullerud sier det meste bør være på plass ved årsskiftet 2010/2011.

– Vi satt av 13 millioner kroner til sluttpakker på regnskapet i 2009. Samtidig som vi setter i gang med denne prosessen forsøker vi å starte noen litt mer offensive prosjekter. Vi kommer med utviklingsprosjekter både for salg og journalistikk. Det er viktig at vi ikke blir passive, men at vi også går på med friskt mot med nye ting selv om dette er en tung prosess.