Mediefolk:

Mah-Rukh Ali (33)

har permisjon fra TV 2 Nyhetene for å studere ved Universitet i Oxford fram til sommeren. Mah-Rukh leder TV 2 Nyhetenes hovedsendinger 18.30 og 21.00.