Pressens faglige utvalg (PFU). Foto: Kathrine Geard
Pressens faglige utvalg (PFU). Foto: Kathrine Geard

MC-klage opp i PFU

Uenighet mellom Bergens Tidende og MC-klubb om kontakt mellom partene før publisering av sak.

I februar skrev Bergens Tidende (BT) om en fest i MC-klubben Hog Riders’ (HRMC) lokaler i Bergen. Ifølge avisen tok 20 politifolk tok seg inn i lokalene, arresterte 14 personer og stengte klubben. Avisen skrev også at det ble gjort beslag i narkotika, men uten å oppgi mengde.

Også NRK publiserte en sak på sin nettside basert på saken i BT og en NTB-melding.

Forenkling mislyktes

Både NRK og BT er klaget inn til Pressens faglige utvalg (PFU) av MC-klubbens talsmann Øyvind Arntzen. De mener artiklene bryter med punktet om samtidig imøtegåelse i Vær Varsom-plakaten.

Klager mener narkotikafunnet kobles til MC-klubben uten at det er dekning for det. Klubben mener blant annet det ikke er belegg for tittelen «Narkorazzia mot MC-klubb».

– BT ærekrenker, diskriminerer helt urettmessig og uten noen rom for tvil HRMC og klubbens medlemmer på det groveste, heter det i klagen.

Forsøk på minnelig ordning mellom partene mislyktes fordi de er uenig om hvorvidt klager ble kontaktet før publisering eller ikke.

– Ble kontaktet

Bergens Tidende skriver i sitt tilsvar at de var i full rett til å omtale politiaksjonen. Avisen mener og at representanter for MC-klubben er gitt anledning til å uttale seg. 

– Journalistene var i kontakt med flere medlemmer av klubben, deriblant klager Øyvind Arntzen. Han gjorde det da klart at han ikke ønsket å uttale seg til Bergens Tidende, heter det i tilsvaret.

Avisen argumenterer for at det ikke kan hindre nyhetsformidlingen at MC-klubben ikke ønsker å uttale seg. BT redegjør også for hva de mener har vært av kontakt mellom partene.

Uenighet

I andre tilsvarsrunde opprettholder klager at avisen ikke har tatt kontakt før publisering. Klager skriver og at politiet ikke med sikkerhet fastslo at det var gjort beslag i narkotika.

I samme runde opprettholder BT at det ble tatt kontakt før publisering gjennom framleggelse av en telefonlogg.

NRK avviser på sin side parallellklagen fra MC-klubben. Allmennkringkasteren viser særlig til at saken er en del av en løpende nyhetsdekning, og mener at den samtidige imøtegåelsesretten ikke er utløst.

Gravende politikk

I Gamvik kommune i Finnmark bad Fremskrittspartiet om 173 innsynsbegjæringer i fjor. Det ble sak i avisen Finnmarken på bakgrunn av at kommuneadministrasjonen mener den bruker for store ressurser på å behandle forespørslene. Saken var også oppe i kommunestyret etter en interpellasjon fra Tverrpolitisk Fellesliste (TF).

Frp-politiker Johnny Olaussen mener imidlertid oppslaget under overskriften «Olaussen svarte ikke på kritikken» bryter med god presseskikk. I klagen skriver han at blant annet at saken inneholder en vesentlig faktafeil, er unyansert og at avisen ikke har gjort premissene klare for intervjusituasjonen. Dessuten skriver Olaussen at det ikke fremgår av saken hvem som mener han ikke har svart på kritikk.

I tilsvaret til PFU erkjenner Finnmarken at saken burde opplyst om at Frp-politikeren ble klubbet ned i kommunestyremøtet. Men avisen avviser at artikkelen inneholder faktiske feil og at tittelen ikke er dekkende fordi det hevdes at Olaussen uansett ikke hadde til hensikt å svare på kritikken.
I andre tilsvarsrunde reagerer Olaussen negativt på at Finnmarken mener han ikke hadde tenkt til å besvare kritikk på møtet. Han mener tittelen burde vært at «Ordføreren nektet Olaussen å svare på kritikken».

Finnmarken på sin side gjentar at de skrev hva Olaussen hadde planlagt å si, og at dette er basert på hans egne uttalelser til avisen på et tidligere tidspunkt.

Initiativklage

I kraft av stillingen som generalsekretær i Presseforbundet har Per Edgar Kokkvold klaget inn Klikk.no for kobling mellom redaksjonelt innhold og reklame fra Google Ads. Journalisten har tidligere skrevet at Kokkvold mener det er vanskelig for leserne å forstå at annonsen kommer fra tredjepart.

Det synet deler ikke Klikk.no. Redaksjonen mener annonsens merking er tilstrekkelig for at leser vil forstå hva som er annonse og hva som er redaksjonelt innhold. Samtidig inviterer Klikk.no til dialog om hvordan slik merking kan gjøres enda tydeligere.

NRK-ere på kurs

Journalisten sender direkte fra PFU-møtet fra cirka klokken 9.30. Månedens møte holdes på Institutt for Journalistikk i Fredrikstad.

Der arrangeres samtidig kurset «Møt PFU», hvor 12 av 16 påmeldte kommer fra NRK.