«Digitalinnstikk» og ambulansestrid i PFU

Tekstreklame og tvil om premisset for intervjusituasjon er blant problemstillingene utvalget må avgjøre. 

Pressens faglige utvalg (PFU) behandler tirsdag en klage på en såkalt «kommersiell artikkel» hos Nettavisen. Den aktuelle artikkelen er merket «annonsebilag» og spør om leseren har «Prøvd e-sigaretter?» i overskriften. 

Artikkelen er klaget inn av en vanlig leser med støtte fra Landslaget Mot Tobakksskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge. Klager mener reklamen er ulovlig. Han skriver også at det ikke er tydelig om dette er redaksjonelt innhold ettersom artikkelen var merket med både byline og «annonse».

Nettavisen svarer at artikkelen tydelig var merket «innstikk» på forsiden og «annonsebilag» på artikkelnivå. Dette mener avisen oppfyller Tekstreklameplakatens krav om merking av annonsebilag.

Avisen erkjenner at artikkelen i en kort periode manglet merking som annonse på mobilutgaven. Men dette skyldtes en teknisk svakhet, og ikke et ønske om å undergrave skillet mellom redaksjonelt innhold og kommersiell promotering.

Ambulansestrid

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) er klaget inn for i sommer å ha skrevet om sykefraværssituasjonen for ambulansetjenesten i Sel. Avisen skrev blant annet at «Otta-ambulansen står uten bemanning».

Seksjonsleder Anita Riise Pedersen for ambulansetjenesten i Nord-Gubdrandsdal var intervjuet i saken. Hun avviste at ambulansene var i en presset situasjon.

En uke etter det opprinnelige oppslaget fulgte avisen opp med en notis om at ambulansedriften var tilbake som normalt. 

Det er Pedersen som har klaget GD inn til PFU fordi hun er skuffet over avisens fremstilling av sykefraværssituasjonen. Hun mente det «ikke var en sak å skrive om», og at brevet GD bygde saken på var skrevet for å ligge i forkant av eventuelle problemer.

Klager mener det er avisen som skaper en krise og at bruken av et arkivbilde av Pedersen i saken ikke er akseptabel. GD er klaget inn for brudd på bestemmelsene om beskyttelse mot overgrep, om premisser for intervju, saklighet og omtanke, samt tittel- og bildebruk og rettelse.

GD svarer at avisen gjennom mange år har dekket ambulansetjenesten som et hett stridstema i området. Avisen mener de har håndtert saken ut fra ordinære journalistiske prinsipper. De avviser også at premissene om en intervjusituasjon ikke ble klarlagt. 

Å trekke sitater

Klassekampen er klaget inn av leder Bjørg Norli ved Pro Sentret etter uenighet med avisens journalist. Saken dreier seg om at senteret i sommer publiserte en rapport om voldsbruk mot prostituerte. Klassekampen omtalte rapporten og skrev blant annet at Pro Sentrets leder innrømmet at «voldsbruken like gjerne kan ha blitt mindre» som større.

En del av stridens kjerne er at rapporten ble satt i sammenheng med sexkjøpsloven fordi byrådet i Oslo vil oppheve denne basert på rapporten, som Klassekampen skriver.

Klager mener avisen har brutt Vær Varsom-plakatens bestemmelsene om sitering, fakta/kommentar, dekning for titler og ingress, manglende rettelse av feil og brudd på samtidig imøtegåelse og tilsvar. 

Norli opplyser at hun ble oppringt av Klassekampens journalist og at de hadde en samtale om metodebruk generelt. Klager mener ingenting tydet på at samtalen var et intervju. På tampen av samtalen ba hun likevel om sitatsjekk dersom noe skulle brukes, fordi hun alltid bruker å be om det.

Senere mottar Norli en e-post med hva avisen vil sette på trykk. Dette retter klager på, men denne korreksjonen aksepterer ikke Klassekampens journalist. Klager fremholder at hun ikke ønsker å bli sitert slik journalisten har formulert det. Dagen etter blir sitatet likevel gjengitt på trykk.

Klassekampen svarer at de kjenner seg igjen i klagers fremstilling av saksgangen, men avviser at de har brutt god presseskikk. Avisen viser til VVPs punkt 3.8 om at endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. 

Når det gjelder metoden mente Klassekampen at antallet respondenter i undersøkelsen var for lavt til at det var mulig å si om volden hadde økt eller minket.

Klagen dreier seg også om at Norli ikke fikk på trykk et innlegg i kjølvannet av artikkelen. Dette begrunner avisen med at de ikke ønsket å trykke personkarakteristikker av journalisten.

Journalisten sender direkte fra møtet fra cirka klokken 9.30.