– Revolverjournalistikk i PFU

NRKs avsløring om at Veidekke har drevet prissamarbeid skal vurderes i utvalget.

Vårens siste PFU-møte finner sted tirsdag, og som vanlig vil Journalisten.no overføre tre av sakene utvalget skal vurdere. En av dem er NRK Dagsrevyens innslag om Veidekkes prissamarbeid om asfaltoppdrag i Midt-Norge.

Asfalt cowboys

I sin spalte karakteriserer tidligere sjefredaktør Bernt Olufsen i VG NRKs dekning for “asfalt cowboys og revolverjournalistikk”. Han skriver at han som mange andre oppfattet avsløringene som oppsiktsvekkende.

– Selvsagt var NRK i sin fulle rett til å belyse cowboytilstander i asfaltbransjen. Spørsmålet er om fremstillingen og presentasjonen var i samsvar med god presseskikk. Klagen illustrerer uansett det faktum at TV er det mest tabloide av alle medier.

Veidekke har i sin klage reagert på NRKs kildebruk, manglende kildekritikk og kontroll av opplysninger. Veidekke mener at seerne ikke ble opplyst om at hovedkilden selv har sterke personlige motiver i saken, all den tid han er i arbeidskonflikt med Veidekke.

NRK på sin side avviser klagen og mener forholdet som omtales er av stor samfunnsmessig betydning.

Anti-Vip

En annen sak det blir mulig å følge direkte på våre nettsider er en klage på en artikkel i Bergensavisen. I den aktuelle artikkelen forteller en ung kvinne om sine erfaringer med selskapet Vipkort Norge. Daglig leder har klaget inn artikkelen som har tittel “-Vi ble lurt av Vip-svindlere” fordi den inneholder en sterk karakteristikk av selskapet som det ikke er dekning for i artikkelen. Klager mener også at det ikke er gitt reell anledning til å imøtegå beskyldningene.

Bergensavisen på sin side mener artikkelen ikke bryter med god presseskikk og at artikkelen bygger på kontakt med en rekke kilder og informasjon som underbygger påstandene.

Eiendomssalg

Gudbrandsdølen Dagningens omfattende omtale av salget av en kommunal eiendom i Sør-Fron kommune tas også opp av utvalget. Ifølge kommunen er avisens tittelbru i strid med privatlivets fred, det skal også være publisert feilaktige opplysninger som avisen skal ha vist manglende vilje til å korrigere.

Avisen på sin side avviser klagen og mener å ha omtalt forhold av stor samfunnsmessig betydning.