Satser på nasjonal gratisavis

Det danske mediehuset Søndagsavisen har overtatt A-pressens aksjer i Norsk Avisdrift AS, og slår sammen Osloposten, Folloposten og Byavisa i Trondheim til en nasjonal gratisavis. Satsingen innebærer også en skjerpet kamp mot Schibsteds gratisavis avis1 i Oslo.

Published   Updated

Søndagsavisen tar full kontroll over selskapet kort tid etter at Norsk Avisdrift fikk på plass ny ledelse. Med dette som bakgrunn har Norsk Avisdrift bestemt at Osloposten, Folloposten og Byavisa fra nå av er å betrakte som én avis i Norge. Avisa blir landets største gratisavis med 311.000 lesere.

- Den grunnleggende strukturen og utseendet vil framover være likt i de tre avisene, så store og landsdekkende annonsører vet at de får samme kvalitet uansett hvor de annonserer. Vi ønsker å styrke våre lokalt forankrede aviser og, via et tett samarbeid mellom avisene, skape en slagkraftig nasjonal avis, sier styreleder Mads Dahl Andersen i Norsk Avisdrift.

Sterk tilbakegang

Søndagsavisens avisutgivelser og distribusjon i Norge har opplevd en markant tilbakegang i omsetningen, noe som resulterte i et underskudd på 16,1 millioner norske kroner for Norsk Avisdrift i første halvår. Tidligere i år regnet Søndagsavisen med et minusresultat for de norske avis- og distribusjonsaktivitetene på 20 millioner danske kroner for andre halvår.

I fjor hadde Norsk Avisdrift et negativt driftsresultat på 24 millioner kroner, mens underskuddene lød på 25, 10,7 og 21,7 millioner kroner i henholdsvis 1997, 1998 og 1999.

A-pressen ga opp

I forbindelse med de to siste emisjonene i Norsk Avisdrift har det stort sett vært Søndagsavisen som har skutt kapital i virksomheten, og etter den siste emisjonen i sommer satt danskene med 88 prosent av aksjene. A-pressen ga i realiteten opp satsingen på selskapet for et år siden, og har avskrevet aksjene i sine regnskaper. Søndagsavisen og A-pressen har som de største eierne kranglet jevnt og trutt i forbindelse med samarbeidet i Norsk Avisdrift.

Søndagsavisen har nå tilbudt A-pressen å kjøpe deres aksjer, noe A-pressen har takket ja til. Samtidig har Søndagsavisen besluttet å innløse alle de øvrige aksjonærene i Norsk Avisdrift, slik at det danske mediehuset nå eier alle aksjene i selskapet.

I pluss om to-tre år

Ledelsen ser for seg lønnsomhet for Norsk Avisdrift i løpet av to-tre år.

- Etablering av aviser er en langsiktig og kostbar affære. Men vi har så stor tiltro til våre aviser i Norge at vi ønsker å styrke denne satsningen, sier Mads Dahl Andersen.

Søndagsavisen varsler med dette også en ytterligere satsing på Osloposten, som har måttet tåle store tap i aviskrigen mot avis1. De to avisene har påført eierne flere titalls millioner kroner i tap de siste årene. Oslopostens annonsevolum sank med nær 50 prosent i første halvår. Avis1 fikk i samme periode et negativt driftsresultat på 24 millioner kroner, og kuttet nylig ned fra to til en ukentlig utgivelse. Ledelsen mener likevel at framtiden er meget lys, og at avis1 er sikret seier over gratiskonkurrent Osloposten.

Schibsteds gratisavis ble startet våren 1999 for å ta opp konkurransen med Osloposten. Administrerende direktør Stig W. Seljeseth i avis1 har uttalt at han ikke tror Osloposten har mulighet til å holde tritt med avis1 de neste årene.

Internasjonal dekning

- Mens mange gratisaviser kjennetegnes ved å legge hovedvekten på underholdning og sensasjoner, prioriterer vi journalistiske emner som politikk og næringslivsstoff. Samtidig har vi noe som er unikt i forhold til de fleste gratisaviser; en dekning av internasjonale begivenheter. Spesielt i Osloposten, sier Finn Möbius, internasjonal redaktør i Søndagsavis-konsernet.