Kaller budsjettforslag smålig

Gunnar Stavrum synes ikke synd på de riksspredte meningsbærende avisene. Lokalavisene derimot.

Lik moms på papir og digitalt og kutt på 50 millioner kroner i produksjonsstøtten. Om regjeringens forslag går gjennom er dette en realitet fra neste år. Dersom Stortinget går for felles lavmoms vil den tidligst tre i kraft i juli. 

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen sier mediene har fått det de har bedt om og at det kan føre til farlige beslutninger. 

Almisser 

- Mediehusene kan som følge av dette bli fristet til å stenge sine nettutgaver og ta betalt for innholdet der, sier Stavrum. For Nettavisens del kan det bety merinntekter siden de ikke har planer om å gjøre sitt innhold utilgjengelig for gratisbrukerne.

Stavrum mener det er en kardinalfeil av mediehusene å knytte løsninger på mediekrisen til betalingsløsninger. Han gjentar at skattefunn-ordninger for journalistikk er en bedre løsning. 

Når det kommer til kuttene i produksjonstilskuddet, er Stavrum som vanlig klar. 

- Halvparten av pressestøtten gis til en håndfull aviser som ikke har omstilt seg fra papir til nett. Jeg synes ikke synd på dem om de ikke klarer å leve uten almissene fra staten.

Utdatert

Å ha riksspredte meningsbærende aviser er poengløst i en tid da folk benytter seg av sosiale medier, mener Stavrum. Men det er viktig å se på hvordan kuttene eventuelt innrettes.

- Når det gjelder den andre halvparten av mottakerne, aktører som ofte alene ivaretar det lokale mediebehovet - da synes  jeg det er smålig. Men jeg tror ikke det blir vedtatt. Medienes egne interessegrupper, godt støttet av deres egne publikasjoner, vil bidra til at forslaget blir nedstemt i Stortinget.

Powered by Labrador CMS