Nekter å diskutere mediehåndtering

PR-byrå vil ikke kommentere sine henvendelser til redaksjonen i forskning.no.

Publisert Sist oppdatert

Ansvarlig redaktør og daglig leder Nina Kristiansen i forskning.no fortalte sist uke hvordan medierådgiver Frode Nakkim i byrået 20/20 Communications kontaktet redaksjonen flere ganger mens den jobbet med å undersøke holdbarheten selskapet VitaeLabs reklame.

Plakattolkning

Kosttilskuddet VitaePro fikk pepper i NRKs program FBI i januar, og forskning.no var i ferd med å følge opp saken da Nakkim kontaktet dem. Kristensen skriver at Nakkim på vegne av klienten insisterte på «rett til samtidig imøtegåelse av enhver påstand som framsettes» og henviste til Vær Varsom-plakaten.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange henvendte seg også til forskning.no, ifølge Kristiansen en time etter at daglig leder i VitaeLab hadde godkjent sine egne sitater i artikkelen om kosttilskuddet. Advokatene anmoder i brevet redaksjonen om å «presentere saken i samsvar med de presseetiske krav til saklighet».

Da forskningsjournalistene besvarte henvendelsen, nektet advokatkontoret å opplyse hvilken juridisk status brevet deres hadde. «Ingen kommentar», lød responsen.

Redegjørelsen på forskning.no ble livlig diskutert på nettet. De fleste synes enige om at 20/20 har opptrådt uvanlig aggressivt, selv om noen også kritiserer FBI for overtydelig agenda.

Nakkim blir anklagd for å forvrenge Varsomplakaten. Der heter det at «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

– Sånn er det her

Journalisten kontaktet fredag daglig leder Morten Woldsdal for å spørre hvilke prinsipper byrået følger når det kontakter mediene på vegne av en kunde og hva han synes om Nakkims framgangsmåte.

– Vi ønsker ikke å svare. Rent prinsipielt kommenterer vi aldri noe som har med kundeforhold å gjøre, sier Woldsdal.

– Men jeg spør ikke om forholdet til kunden. Jeg spør om forholdet til forskning. no?

– Det er en del av et forhold til en kunde. Sånn er det her.

Vi spurte også Woldsdal om tausheten egentlig skyldes et prinsipp, eller snarere er en bekvem måte å unngå debatt og om han ville akseptert at andre selskaper eller aktører i samfunnsdebatten ga tilsvarende respons når de blir spurt om sin egen virksomhet, men kom ikke videre.

Råder til åpenhet

20/20 Comunications er medlem i foreningen Norske informasjonsrådgivere (NIR). Foreningens leder er Hauk Lund.

– Saken har klart to sider. Men hvis Woldsdal hadde spurt meg, ville jeg rådet ham til å kommentere de generelle og prinsipielle sidene ved den, sier Lund. Han er enig i at åpenhet og transparens også bør gjelde informasjonsbransjen, så langt det er mulig når man samtidig ivaretar kravene til å verne konfidensiell informasjon i kundeforhold.

Kort etter at Journalisten snakket med Lund søndag, ringte Woldsdal for å gi en utfyllende kommentar.

– Vi har ikke anledning til å kommentere denne konkrete saken fordi vi har som prinsipp aldri å kommentere kundeforhold. Men generelt vil jeg si at vi stadig oftere er involvert i saker hvor kunder ikke har fått rett til samtidig tilsvar slik VVP nedfeller. Når en sak først er kommet på trykk, er skaden ofte skjedd, sier Woldsdal.

Powered by Labrador CMS