Mener Edda-kjøp strider med loven

Medietilsynet mener det er tungtveiende argumenter taler for inngrep fra tilsynet.

Medietilsynet har vurdert A-pressens kjøp av Edda Media og har foreløpig konkludert at kjøpet strider mot de regionale eierskapsbegrensningene i mediene.

Les høringsnotatet her.

Ut på høring

– Vi sender nå notatet ut på høring og vi har vurdert om kjøpet strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven. Vår foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet i en melding.

Ifølge høringsnotatet har Medietilsynet hatt møter med Konkurransetilsynet for å koordinere sin saksbehandling opp mot vurderingene av kjøpet i forhold til konkurranseloven.

Høringsfristen er satt til 23. mars i år. Medietilsynet skriver videre at de anser fristen for å gripe inn mot kjøpet til 30. juli i år fordi tilsynet anser at den endelige avtalen mellom A-pressen og Mecom ikke trådt i kraft før 30. januar i år.

Her kan du se Journalistens dekning av A-pressens Edda Media-kjøp.

Forventet melding

Avtalen om kjøpet ble inngått 4. desember i fjor.

A-pressen skriver i en pressemelding at de opplever det som positivt at tilsynet mener kjøpet ikke er i strid med den nasjonale eierskapsbegrensninger. At tilsynet mener at et sammenslått mediekonsern overskrider lovens begrensninger i Østviken og Vestviken, er konsernsjef Thor Gjermund Eriksen ikke overrasket over. Og han er også uenig i at det skal påvirke en eventuell godkjennelse av kjøpet.

Til Journalisten sier han at høringsnotatet oppleves av ledelsen i mediekonsernet som veldig åpen og at de med høringsrunden får mulighet til å uttale seg og redegjøre for sine synspunkter.

Styrker mangfoldet

Eriksen sier videre at han mener tilsynets refleksjoner rundt medieregionene er fornuftige når de problematiserer grensene i regionene og at dette gir ulike utslag.

– Vi er tydelige på at vi mener en sammenslåing mellom Edda og A-pressen er i tråd med lovens formål og vil styrke lokalavisene og mangfoldet. Og så vil vi argumentere for at selv om vi er over terskelverdiene, mener vi kjøpet  er i tråd med lovens formål, sier Eriksen.

Konsernsjefen forklarer videre at meldingen fra tilsynet egentlig går på enkelttitler i de to medieregionene. Han fastholder at mediekonsernet ikke har til hensikt å selge noen avistitler, men vil etter høringsrunden gå i dialog med tilsynet for å få til en ordning.

Ikke overrasket

Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet gikk tidligere i år hardt ut mot eierkonsentrasjon i Medie-Norge. Han er ikke overrasket over de foreløpige konklusjoner som Medietilsynet gjør seg rundt A-pressens oppkjøpt av Edda Media.

– Hvis man kan telle må man komme til den konklusjonen. Konklusjonen i høringsnotatet er som ventet, sier Markussen, og understreker at han ikke har fått finlest hele notatet ennå.

Når Medietilsynet konkluderer senere i år forventer han samme konklusjon - at det må gjøres inngrep.

– Det vil være overraskende hvis tilsynet da kommer til stikk motsatt konklusjon. Jeg ser noe av det samme her som i Media Norge-saken i 2007. Da var det klagenemnda som omgjorde Medietilsynets vedtak.

Sjefredaktøren mener det er for tidlig å avvise om A-pressen klarer å gjennomføre kjøpet.

– De kan selge titler i Østviken og Vestviken.

Powered by Labrador CMS