– Påkalte tårer og fortvilelse

Frolandsavisa forklarer hvorfor redaktøren ble overkjørt og angriper Agderposten.

Lokalavisa i Aust-Agder kom sist uke ut en dag forsinket fordi styret makulerte hele opplaget og fikk erstattet tre sider redaksjonelt stoff før omtrykk.

I dagens utgave av den seks år gamle lokalavisa, gir ansatte og styreleder for første gang utfyllende begrunnelser for intervensjonen i redaktørens rettigheter og oppdrag.

PST-sak

Over tre sider kommenterer styreleder Olav Lyngroth, daglig leder og midlertidig ansvarlig redaktør Elin Drivdal Rønningen, annonsesjefen og de to journalistene hvordan de reagerte på oppslaget om nettgruppa Folk for frihet.

Reportasjen var skrevet av redaktør Olav Svaland. Han skal også ha valgt bildet som vakte de sterkeste reaksjonene.

Ofring

Det skal stamme fra Folk for frihet, og viser internasjonale ledere smilende omkring et alter der et barn ofres med kniv. PST og politiet overvåker ifølge reportasjen ekstremister med lokal tilknytning, blant dem en navngitt kommunalt ansatt i lavere stilling.

I dagens utgave av Frolendingen heter det at mannen som ble omtalt, var innfelt i fotomontasjen. Det er i så fall en annen versjon enn den Journalisten tidligere har sett.

Meldte fra

Avisa ble sendt til trykk tirsdag ettermiddag. Morgenen etter var Svaland på reportasjejobb ute av huset. Journalist Liv-Torill Heen Espeland og markedsansvarlig John Tveitdal reagerte ifølge dagens utgave sterkt på oppslaget.

Rønningen er avisas grafiker ved siden av oppdraget som daglig leder. Hun hadde brukket sidene, og sier at hun ikke ville blande seg inn i Svalands vurderinger. Men da journalisten og annonseansvarlige neste dag reagerte så sterkt på oppslaget, tok Rønningen kontakt med styret.

Disse tre ansatte forsvarer i dag at det ble grepet inn, mens sportsreporter (frilans) Øyvind Evensen er mer forbeholden:

– Jeg kommer ikke til å påta meg oppgaver Olav vanligvis gjør, sier han til egen avis.

– Lovbrudd

Eksredaktør Olav Svaland avslår å uttale seg til Frolendingen:

– Min manglende tillit til den nåværende redaksjonelle linje, tilsier at jeg ikke vil gi noen ytterligere kommentarer, sier Svaland etter å ha slått fast at styret brøt lovgivningen omkring redaktørrollen på flere punkter.

Svaland er oppført som journalist i dagens kolofon, men omtaler selv styret i Frolendingen som sin tidligere arbeidsgiver og gjør klart at saken trolig ender i retten.

– Kvalmende

Styreleder Olav Lyngroth blir intervjuet om hvorfor han stanset og makulerte avisa:

– Slik avisa framstod med en illustrasjon som vi opplevde som sterkt frastøtende og kvalmende følte styret at vi ikke hadde noe annet valg (…) Vi mener det var i strid med formålet i avisen å trykke artikkelen, og brudd på både etiske regler og lovregler.

– Jeg må si at dette var et vondt styremøte(….) De groteske virkemidlene som var presentert i avisen påkalte både tårer og fortvilelse hos flere av oss. Og vi hadde svært liten tid.

Lyngroth mener styret har fått urimelig hard medfart i mediene. Han kritiserer særlig Agderposten, som “dag etter dag både på papir og nettsider ukritisk har presentert redaktøren sin versjon”.

Svaland var tidligere journalist i Agderposten. Han tiltrådte som redaktør i desember i fjor.

LLAs generalsekretær Rune Hetland sier til avisa at han skulle ønske styret hadde kontaktet redaktør Svaland og bedt ham gjøre en ny vurdering av illustrasjonen, selv om også det ville vært prinsipielt betenkelig.

Lyngroth innrømmer at han kanskje kunne valgt en annen framgangsmåte, men at resultatet uansett ville blitt det samme.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS