Schibsted forhandler om avissalg

Konsernets virksomhet i Baltikum kan få nye eiere.

Nesten tjue år etter at Schibsted i 1995 gjennomførte sitt første mediekjøp i Baltikum, ser det ut som om det norske mediekonsernet er på vei ut av regionen.

Schibsted er i dag en dominerende medieeier i Estland gjennom sitt selskap Eesti Meedia. Selskapet gir ut flere aviser, deriblant Estlands største tabloid Õhtuleht og den største abonnementsavisen Postimees. I tillegg gir selskapet ut gratisavisene Linnalleht i Estland og 15 Min Litauen. Schibsted eier også tv-kanalen Kanal2 som ifølge mediekonsernet er den ledende tv-kanalen i Estland.

I 1998 etablerte Schibsted medieselskapet Eesti Meedia som består av rundt 30 underbruk. Postimees har et opplag på 54.000 aviser. Avisen kommer også ut i en russisk versjon med et opplag på 18.000.

Det er ledelsen i selskapet som ønsker å ta over selskapet fra sine norske eiere.

Forhandlet i måneder

Ifølge Estonian Public Radio forteller administrerende direktør Mart Kadastik i Eesti Meedia at det er Schibsteds fokusendring mot rubrikktjenester som gjør at de gjennom flere måneder har forhandlet om et mulig kjøp.

Kadastik forteller at selskapet har en sunn økonomi og at det derfor ikke er snakk om en redningsaksjon, men en eier som har fått et annet fokus. Han regner med at forhandlingene vil ta noen uker til.

– Som en del av Schibsteds strategiske utvikling er det vår plikt å vurdere om vi til enhver tid er den beste eier for alle selskapene i Schibsted Media Group. På bakgrunn av en slik vurdering kan vi bekrefte at vi er i samtaler med ledelsen i Eesti Meedia for å se på alternative løsninger på eiersiden. Vi har jobbet tett med denne ledelsen i 15 år, og deler deres visjon og verdier for Eesti Meedia, sier kommunikasjonsdirektør Anders Rikter.

Helt ut

I fjor hadde medieselskapet en omsetning på 588 millioner kroner og et driftsoverskudd på 45 millioner. Tallene fra første halvår i år viser en fremgang sammenlignet med fjor året med 22 millioner, til 314 millioner, på topplinjen og seks millioner kroner på bunnlinen til 32 millioner.

Salget vil også omfatte rubrikktjenestene Schibsted har i Baltikum gjennom Eestimedia.

Styrke, ikke selge

De konserntillitsvalgte i Schibsted skriver i en uttalelse at det er beklagelig at Schibsted ønsker å selge seg ut av Baltikum. Med et salg mener de tillitsvalget at balansegangen mellom redaksjonell virksomhet og nettbaserte rubrikktjenester forskyves.

Samtidig uttrykker de i brevet, som er signert av Sven Arne Buggeland, Marianne Falk og Morten G.J. Lia, at Schibsted burde beholde den internasjonale virksomhetene. 

– Schibsted står sterkt som medieeier i Norge og Sverige. Vi eier store mediehus også i Frankrike, Spania – og Baltikum. Disse virksomhetene er etter vår mening godt posisjonert for den digitale transformasjonen og forventede økonomiske oppgangen i disse landene. Vi mener Schibsted bør styrke, snarere enn svekke sitt eierskap innen internasjonale media.

 

 

Powered by Labrador CMS