Mediefolk:

André Winje Arntzen


var 1. november på plass i ny jobb som nyhetsredaktør i Hamar Arbeiderblad. Han kom fra stillingen som nyhetsredaktør i P4, der han arbeidet i 11 år som blant annet reporter, programsjef og nyhetssjef. Arntzen har tidligere jobbet som journalist i Hamar Arbeiderblad, fra 1997 til 1999. Han har også vært journalist i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer og Dagningen i perioden 1993 til 1997, samt informasjonsrådgiver i K-Bank fra 1999 til 2001.