VOLUMFALL: Avisene har lite å hente på pris, mener Jan Vincent Jørgensen. Foto: Birgit Dannenberg
VOLUMFALL: Avisene har lite å hente på pris, mener Jan Vincent Jørgensen. Foto: Birgit Dannenberg

Presset på pris – taper volum

Den kraftige annonsenedgangen for dagspressen skyldes mest fall i annonsevolum, mener medierådgivere.

Tallene for annonseomsetning fra Mediebyråforeningen for årets første fem måneder er dyster lesing for papirelskere. Både dagspresse, ukepresse/magasiner og fagpresse opplevde et kraftig fall i annonseomsetning i denne perioden, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Ekstra dramatisk er tallene for riksavisene, som hadde en nedgang på hele 18,5 prosent, fra 765,4 millioner kroner i fjor til 659,9 millioner kroner i år. Og det er ikke annonseprisene, men volumet som kan forklare den store nedgangen, mener printansvarlig og kundedirektør Jan Vincent Jørgensen i mediebyrået Carat Norge.

– De store papiravisene er hard presset og har allerede strukket seg langt prismessig for å holde på annonsørene. Det er ikke så mye mer å hente på pris, så det er nok først og fremst frafall av annonsører som kan forklare den kraftige nedgangen, sier Jørgensen.

Lokale klarer seg

Mens annonseomsetningen i riksaviser ifølge Mediebyråforeningens mediebarometer falt med 18,5 prosent sammenliknet med i fjor, var tilsvarende tall for region- og lokalaviser 11,1 prosent. Det foreligger ikke oppsplittede tall for henholdsvis regionsaviser og lokalaviser, men Jørgensen er ganske trygg på at lokalavisene er den kategorien som har klart seg best.

– Uten dokumenterte tall er det en spekulasjon, men jeg tror bestemt at lokalavisene har klart seg bedre. Mens regionsavisene opplever noen av de samme problemene som rikspressen med transformasjonen til det digitale, har lokalavisene fortsatt stor pågang fra detaljister i lokalmiljøet som mener seg best tjent med å annonsere i lokalavisa.

TV-vekst til tross for stagnasjon

Den store vinneren i Mediebyråforeningens mediebarometer er internett (+18,9 prosent), og herunder framfor alt mobil (+259,7 prosent).

Men også tv går kraftig fram, med 8,2 prosent (tilsvarende 117,7 millioner kroner), til tross for at Statistisk Sentralbyrås mediebarometer for 2012 over anvendt tid på ulike medier viser at folk ser litt mindre på tv enn tidligere.

– Når flere annonsører forlater printmediene er det ikke bare nettet som profiterer, noen finner også veien til tv. Og der har den økte etterspørselen på annonser ført til høyere priser, sier Thomas Høiby, leder for tv, radio & kino i mediebyrået Mindshare.

Han mener dette kan tyde på at vi befinner oss i en mellomfase, hvor annonsørene ikke helt vet hvor de skal plassere sine reklamekroner.

– Web-tv øker kraftig, men er fortsatt så små at mediet ikke helt har satt seg i annonsørenes bevissthet. Og i denne fasen blir markedet liggende litt etter utviklingen. I stedet for å flytte reklamekronene fra det synkende papiret til det usikre web-tv, velger flere tradisjonelt tv. Selv om folk ser litt mindre på tv i dag enn for noen år siden, kommenterer Høiby.

Powered by Labrador CMS