Forbundsleder Nina Hanssen i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF). Foto: Ole Gunnar Onsøien
Forbundsleder Nina Hanssen i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF). Foto: Ole Gunnar Onsøien

Nina Hanssen tar gjenvalg som leder for LOs journalistforbund APF

Mener forbundet der mer enn hvert fjerde medlem er pensjonist fortsatt har en fremtid.

Publisert   Sist oppdatert

Mandag og tirsdag i neste uke samles rundt 50 delegater til landsmøte i Arbeiderbevegelsen Presseforbund (APF) på Skjetten i Akershus.

De kommer stort sett fra medier med røtter i arbeiderbevegelsen, som Dagsavisen, medier med LO-tilknytning og tidligere A-presseaviser, som for lengst er en del av Amedia.

Nina Hanssen fra LO Media er klar for å ta fatt på sin andre treårige periode som forbundsleder.

– Jeg tar gjenvalg hvis jeg får tillit av medlemmene, sier Hanssen til Journalisten.

Medlemsfall

Ifølge beretningen for den siste treårsperioden opplever APF i likhet med Norsk Journalistlag (NJ) synkende medlemstall. Ved utgangen av fjoråret hadde APF 702 medlemmer, ned fra 802 i 2011.

Mer enn hvert fjerde medlem er pensjonist. Andelen pensjonister av den totale medlemsmassen har mer enn doblet seg fra 12,3 prosent i 2011 til 25,6 prosent ved utgangen av fjoråret. Til sammenligning er pensjonistandelen i NJ på knapt 17 prosent.

– Medlemstallet var stabilt i perioden fram til 2011, men siden har avisene redusert sin bemanning, og vi har ikke greid å rekruttere nye medlemmer der det noen steder har vært nyansettelser. Forbundet har satset mye på rekruttering, laget ny brosjyre og jobbet mot redaksjonene, heter det i APFs beretning.

Der slås det også fast at Norsk Journalistlags forsikringstilbud og arbeid for journalisters lønns- og arbeidsforhold trolig har betydning når nye i yrket velger fagforeningstilknytning.

Navneskifte?

På spørsmål om APF har en fremtid foran seg, svarer lederen at den har det mer enn noen gang.

– Jeg skal ta innover meg at vi ikke har vært flinke nok til å verve nye og unge folk. Men arbeidslivet generelt er slik at det er en skepsis mot å fagorganisere seg når man kommer rett fra studiene, sier Hanssen.

– Det er noen tiår siden partipressen, men dere heter fortsatt Arbeiderbevegelsens Presseforbund. Er det på tide med et navneskifte?

– Vi heter APF da. Jeg er sosialdemokrat og har alltid vært det. Arbeiderbevegelsen er ikke noe negativt for meg. Jeg ble lei meg da Arbeideravisa ble til Avisa Trondheim og Bergens Arbeiderblad skiftet navn til Bergensavisen. Hvis medlemmene ønsker å skifte navn kan de fremme forslag til landsmøtet. Men jeg tror ikke vi blir mer sexy av det. Vi skal heller være stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, for vi tenker ikke bare på lønn, men samfunnet generelt.

På spørsmål om hva annet forbundet tilbyr medlemmer, trekker hun fram gode forsikringsordninger gjennom LO og kontaktpunkter med ulike deler av arbeiderbevegelsen.

– Vi sitter og påvirker de andre LO-forbundene, har møter med kulturkomitéen på Stortinget, og jeg har møtt Trond Giske, sier Hanssen. Giske er nå Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson.

Forbundslederen ser ikke på NJ som en konkurrent, men mer som en søster. Ettersom tariffområdet er overlatt til journalistlaget har ikke APF streikerett. Hanssen mener journalister burde være medlem begge steder.

– Vi har direkte tilknytning til LO som et fullverdig LO-forbund og har tale og forslagsrett der. Det har vi ikke i NJ.

Amedia-kamp

– Men den kanskje største saken i forrige periode, LOs salg av andelen i Amedia, tapte dere?

– Jeg har nok savnet mer kontakt med Amedia etter det tapet. Jeg var ganske forbannet over salget fordi det var for sent å gjøre noe da jeg fikk vite om det. Det var ikke mulig å stemme mot.

Samtidig beskriver hun løsningen med en stiftelse som uavhengig av eier av lokalaviskonsernet som solid.

– Det kunne vært mye verre. Amedia satser stort på digitale utgaver. De tenker fremover.

– I hvilken grad brøt LOs salg koblingen mellom APF og Amedia?

– Vi har Eva Stenbro som sitter i forbundsstyret vårt som er hovedtillitsvalgt i Amedia. Vi har god kontakt med grasrota, men jeg kan godt innrømme at jeg ikke har hatt så god kontakt med ledelsen. Jeg håper på et bedre samarbeid med Amedia.

Påvirkning

Fremover sier Hanssen at APF vil fokusere på fortsatt digitalisering og truslene mot journalistikken. Og pressestøtten som er i omlegging.

– Signalene fra den nye kulturministeren er bedre enn tidligere, sier hun og viser blant annet til nyheten om digitalt momsfritak for fagpressen fra 1. juli neste år.

– Vi kommer til å følge opp Mediemangfoldsutvalget. Vi vil vise at vi har en påvirkningskraft som NJ og andre kan bruke mer.

På landsmøtet er blant annet journalistikken i en digital fremtid og spørsmålet om hva eierne vil med fagbladene på temaer for debatter. Det er også fremtidens Amedia og trussel fra falske nyheter.

Du kan lese mer om landsmøtet på APFs nettside.