Amedia leverer 422 millioner kroner i driftsresultat

– Leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft, sier konsernsjef Are Stokstad.

Publisert Sist oppdatert

Amedia leverer et driftsresultat på 422 millioner kroner for 2016, ned fra 490 millioner kroner året før. Det melder selskapet fredag.

Resultatet før skatt er på 123 millioner kroner mot 267 millioner kroner året i forveien. Selskapet hadde en omsetning på 3,8 milliarder kroner i fjoråret mot 4,2 milliarder kroner i 2015.

Gjeldfritt

Avisvirksomheten Lokale Medier Norge leverte 427 millioner kroner til driftsresultatet. Virksomhetsområdene Trykk i Russland og Digitale Medier leverte til sammen 68 millioner kroner til driftsresultatet. Annen virksomhet trakk driftsresultatet ned med 74 millioner kroner.

– Konsernet har en sterk finansiell stilling. Siden 2013 er gjelden redusert med 1 milliard, og selskapet er godt rustet for fortsatt sterk vekst, sier konsernsjef Are Stokstad i meldingen.

Den langsiktige, rentebærende gjelden i Amedia er nå borte. Ved utgangen av 2015 stod denne i 389 millioner kroner.

Selskapet har i meldingen ikke rapportert bunnlinjeresultatet, men overfor Journalisten opplyser finansdirektør Gisle Torheim at bunnlinjen, det vil si årsresultatet etter skatt, endte på 51 millioner kroner. Egenkapitalandelen rapporteres til å være 45,3 prosent ved utgangen av fjoråret, men dette er snakk om kortsiktig gjeld hvor det ikke påløper renter.

– Vår digitale innholdsstrategi er en suksess. Amedia leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft. Abonnementsveksten kommer som et resultat av et sterkt fokus på redaksjonell innholdsutvikling. 2016 markerer et historisk trendskifte ved at mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene, sier Stokstad.

Mediekonsernet rapporterer at de per 1. mars hadde 495.000 betalende brukere, noe som er en økning  på 31.000 fra samme tidspunkt i fjor. Antallet rene digitale abonnementer utgjør med 128.000 26 prosent av disse brukerne. Antallet aktive aID-brukere er 517.000 kroner.

Konsernsjefen sier at annonsemarkedet var krevende i fjor. Fra etter påske vil Amedias aviser bruke Google-teknologi for å tilby annonsører høyere kvalitet på målgruppesalg.

– Vi forventer derfor at Amedia vil få betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover.

André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.<br>Foto: Martin Huseby Jensen
André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.
Foto: Martin Huseby Jensen

Bærekraftig

Styreleder André Støylen i Amedia er godt fornøyd med resultatet, og særlig at den langsiktige gjelden er borte.

– Dette må vi være veldig godt fornøyd med. Det er langt bedre enn budsjettet og denforretningsplanen lå til grunn da eierskiftet skjedde i fjor, sier Støylen til Journalisten.

– Fikk Amediastiftelsen kjøpe Amedia for billig?

– Dette ser åpenbart bra ut. Men vi er ikke der om det var billig eller dyrt. Det var ikke det som var hensikten med kjøpet. Vi skulle lage noe nytt, en stiftelse som skulle eie et mediekonsern. Og vi er glade for å være nærmere en bærekrefatig forretningsmodell for avisene enn vi var for et år siden.

Eieren, Amediastiftelsen, har fortsatt drøyt 400 millioner kroner i langsiktig gjeld, som det er virksomheten i Amedia som må betale ned.

Powered by Labrador CMS