– Passerer 30.000 om fem år

– Jeg håper at vi passerer 30.000 i opplag om fem år, sier Alf van der Hagen, sjefredaktør i Morgenbladet.

Publisert   Sist oppdatert

Morgenbladet har vært en utrolig opplagssuksess de siste årene. På fem år har avisen økt 159 prosent i opplag. Opplagstallene for 2007 viser at Morgenbladet ligger på 2. plass etter Dagens Næringsliv når det gjelder økning i antall eksemplarer. Med økning på 3015 eksemplarer eller 19,2 prosent, er Morgenbladet nå oppe i et ukentlig opplag på 18.735.

Forskning, kultur og politikk

– Dere er et nisjeblad. Hvor er taket?

– Jeg håper at vi kommer opp i 30.000 i løpet av de neste fem årene. Det burde være et realistisk mål. Antallet personer som tar høyere utdanning i Norge er fordoblet de siste 20 årene, så potensialet er der.

– Resepten, van der Hagen?

– Nei, det er at vi satser på papir. Vi har konsekvent arbeidet for å styrke papirutgaven og ikke satset på nett. Vi dyrker vår egenart, og satser på hovedstolpene forskning, kultur og politikk. Dessuten har vi rekruttert mange flinke folk, sier redaktør Alf van der Hagen i Morgenbladet.

DN med kvalitetsjournalistikk

Dagens Næringsliv er årets vinner, med en økning på 4807 til 81391. På spørsmål om han nå anser 100.000 i opplag som et oppnåelig mål for Dagens Næringsliv svarer sjefredaktør Amund Djuve:

– Ja, det er et marked for en avis av vår type som tilsier at vi kan nå et slikt opplag om en god del år. Det er ikke noe vi jobber aktivt mot nå, og vi har ikke noen konkrete planer om å nå dit. Vi får ta 90.000 først, sier Djuve.

– Kommer dere til å satse på en bredere type journalistikk for å fortsette opplagsveksten?

– Ja, med utgangspunkt i våre journalistiske metoder. Vi satser på kvalitetsjournalistikk på nye områder.