Åpnere debattsider i Aftenposten

Debattredaktør Knut Olav Åmås har hentet inn flere stemmer i Aftenpostens spalter, skriver Klassekampen.

Norske medier er venstreorienterte og lar bare eliten slippe til, hevdet blåblogger Hans Rustad fra Document.no i Klassekampen lørdag. Men Rustad framhevet Aftenpostens debattsider under Åmås’ ledelse som et positivt unntak.

Åmås selv sier blåbloggerne bare har delvis rett i at de har vanskelig for å slippe til i norske medier.

– Det er for eksempel et problem for den norske medieoffentlighet at debattsidene er himmelvidt unna å gjenspeile at Frp er landets største parti. Men Aftenposten har trykket flere innlegg fra bloggere på høyresida, så kanskje overdriver de, sier Åmås til Klassekampen.

Han mener debattsidene i flere aviser har et sterkere innslag av venstre enn høyre, fordi så mange akademikere, organisasjonsfolk og folk fra kulturlivet slipper til. Han sier at folk fra flere ulike miljøer begynner å komme til etter at åpenheten på Aftenpostens debattsider ble synlig.

– I tillegg oppfordrer vi folk aktivt til å skrive, for å få til et større mangfold med tanke på kjønn og etnisitet. Der har de fleste norske debattsider ennå en jobb å gjøre, også vi, sier Åmås til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS