Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg må registrere en betydelig resultatforverring for NHST-konsernet i 2014. Foto: Kathrine Geard
Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg må registrere en betydelig resultatforverring for NHST-konsernet i 2014. Foto: Kathrine Geard

Minus 15 millioner for DN-eier

Opplagsinntektene steg, annonseomsetningen falt kraftig og andre inntekter bidro positivt.

Publisert Sist oppdatert

Resultat før skatt endte på minus 14,7 millioner kroner for NHST Media Group (Norges Handels og Sjøfartstidende) i fjor. Året før fikk konsernet et plussresultat på 5,6 millioner. I en pressemelding peker NHST på tegn til bedring i siste kvartal.

[factbox:1-left]

Konsernets omsetning i fjerde kvartal var 327,4 millioner kroner, som er beskjedent opp fra 326,7 millioner i samme periode i 2013. Opplagsinntektene for de ulike publikasjonene steg samlet med 4 prosent, annonseinntektene var ned 12 prosent mens serviceinntektene fra andre tjenester i konsernet steg med 14 prosent i kvartalet.

Drift i pluss

Netto driftsresultatet (EBIT) endte med et overskudd på 4,2 millioner kroner i fjerde kvartal, mot et underskudd på 11,1 millioner året før. På den positive siden kan NHST vise til en inntektsvekst for virksomhetsområdet Global med 3 prosent, Nautical Charts med 22 prosent og Direct Relations med 16 prosent.

Den største virksomheten, Dagens Næringsliv, registrerte et inntektsfall på 5 prosent. Trenden med akselererende tilbakegang mot 2013 ble imidlertid brutt i fjerde kvartal.

Det var resultatfremgang fra driften i Global, Nautical Charts og segmentet Andre, mens DN leverte på nivå med fjerde kvartal 2013.

Mot slutten av fjerde kvartal var annonsefallet for NHSTs publikasjoner noe mindre. Konsernet betegner ordrereserven inn i 2015 som tilfredsstillende.

NHST rapporterer om vekst i digitale inntekter på 14 prosent i siste kvartal 2014.

Minus samlet i 2014

Samlet for 2014 endte NHST opp med inntekter på 1,23 milliarder kroner, det samme som året før. Driftskostnadene er 1 prosent høyere enn året før. Dette til tross for kostnadsbesparende tiltak høsten 2014, blant annet overtidsbegrensninger.

Det akkumulerte driftsresultatet for året endte med et underskudd på 10,3 millioner, som følge av svake markeder i andre og tredje kvartal i fjor. I 2013 fikk NHST et driftsoverskudd på 9,1 millioner kroner.

Driftsresultatet for DN endte på 57 millioner kroner, som er en tilbakegang fra rekordresultatet på 93 millioner i 2013. Annonseinntektene endte med et fall på 13 prosent, mens opplagsinntektene var på tilnærmet samme nivå som året før.

Det har lenge vært misnøye blant ansatte i DN mot at overskuddene fra flaggskipet DN har holdt NHSTs risikable tapsprosjekter flytende.

Konsernstyret vil ikke foreslå utbytte for 2014, heter det i pressemeldingen fra NHST.