Revisoren ga Elle en smekk

Rot med bruk av kredittkort og uoversiktlige reiseregninger i 2005 ble premiert med krasse bemerkninger fra revisor, skriver Dagens Næringsliv.

Det er revisorfirmaet Ernst & Young som reviderer regnskapet til Elle. Om reiseregningene klager revisoren blant annet på at Elle ikke bruker standardiserte skjemaer, og at det derfor ofte blir vanskelig å forstå om det er ansatte eller eksterne som har deltatt, og hva formålet med utgiftene har vært.

Det andre punktet Elle får kritikk for er en praksis hvor de ansatte er blitt tildelt kredittkort fra jobben, som de deretter har brukt til private kjøp. De ansatte har ikke selv betalt kredittkortregningene, men overlatt denne i sin helhet til arbeidsgiver. Revisoren mener dette er blitt såpass uoversiktlig at det er fare for at selskapet blir belastet med private kostnader.

Overfor Dagens Næringsliv avdramatiserer sjefredaktør Signy Fardal det hele:

– Revisor har i alle år godkjent våre regnskap, og denne saken er ikke noen big issue, men man kan alltids gjøre ting bedre.