En av fire forlater journalistikken

Nesten halvparten av journalistene som byttet jobb i 2013 byttet til en annen journaliststilling. Men samtidig hoppet 22 prosent over gjerdet til kommunikasjon/pr.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det viser en opptelling Journalisten har gjort, med utgangspunkt i vår egen spalte Mediefolk. I den hadde totalt 83 journalister i løpet av fjoråret meldt fra om at de skiftet jobb og arbeidsgiver, og av disse oppga 18 – tilsvarende 22 prosent – at deres nye arbeidsplass var innenfor kommunikasjon/pr.

Siden de som omtales i Mediefolk i all hovedsak selv har forsynt Journalisten med informasjonen, er mulige feilkilder mange og grunnlaget for svakt for å pretendere «vitenskapelig presisjon». Dessuten er det jo langt fra alle som melder fra når de skifter jobb. Likevel kan tallene gi et visst innblikk i hvordan flyten mellom stillinger og bransjer er.

Kommunikasjon frister

Og Mediefolk-spalten styrker inntrykket av at kommunikasjonsbransjen vokser, på bekostning av journalistikken. De blir flere, mens vi blir færre. Og altså, nesten én av fire journalister som byttet jobb i fjor byttet samtidig bransje. Til kommunikasjon/pr.

Selv om frafallet er stort, valgte de fleste likevel å bli ved sin lest. For 45 prosent av journalistene som byttet jobb er fortsatt journalister, mens 22 prosent har fått en eller annen slags redaktørstilling.

Verdt å merke seg er også at 11 prosent av de faste gikk over i en ny tilværelse som frilanser/selvstendig. Men i absolutt antall (9) er de ikke så mange, og de fleste av disse var sluttpakkefolk med tid og midler til å vurdere sin framtid.

Fra fritt til fast

Mens noen journaliser går ut i det fri, er det – selv i nedbemanningstider – flere frilansere som blir faste. Av de 23 frilanserne som meldte fra til Mediefolk om bytte av jobb, oppga nesten halvparten (11) at de hadde fått fast stilling (eller et langvarig vikariat) i en mediebedrift. Også fra denne gruppa ble det rekruttert noen nye redaktører, primært til små redaksjoner/tidsskrift.

Sammenlignet med de andre grupperingene er frilanserne likevel den gruppa hvor flest søker nye utfordringer innenfor andre bransjer. 13 prosent av frilanserne som byttet jobb lot seg friste av kommunikasjon/pr, samtidig som ytterligere 17 prosent gikk inn i nye stillinger i andre deler av arbeidslivet. Det betyr at hele fire av ti som i fjor forlot frilanstilværelsen også forlot mediebransjen.

Bytter bare krakk

Mange redaktører trives åpenbart så godt i sin rolle som redaktør, at når de skal skifte jobb er det bare redaktørkrakken de bytter.

Dette gjelder 36 prosent av redaktørene (som totalt telte 39), mens ytterligere 10 prosent finner seg «annet i media». Noe som for denne gruppen helst betyr andre type lederstillinger i mediekonsern. Andelen redaktører som går over til «annet i media» er for øvrig like stor som den som forlater mediebransjen. Også her er det lederstillinger i det offentlige eller private som lokker.

Men man er ikke nødt til å frivillig sparkes oppover til sitt eget inkompetansenivå. 23 prosent av redaktørene som meldte fra til Journalisten om at de byttet jobb valgte å gå inn i de utøvende journalisters rekker.

Spinkel info

Mens Mediefolk fikk beskjed om 30 jobbskifter til kommunikasjonsbransjen, var det bare seks som meldte at de gikk den andre veien, til mediebransjen. Men blant de seks var det faktisk ingen som gikk til en journaliststilling, det var i stedet redaktørtitler, selvstendig/frilans eller andre mer rådgivende og administrative stillinger i media som fristet.

Her er det likevel på sin plass å presisere at tallgrunnlaget for de fra kommunikasjons/pr-bransjen er så alt for spinkelt til å tillegges verdi. Det eneste måtte være at altfor få i kommunikasjonsbransjen har innsett verdien av å informere journalister om hvor de er og hvor de går.

Powered by Labrador CMS