Hans Fredrik Dahl inn i naziforlag

Historieprofessor Hans Fredrik Dahl har kjøpt 40 prosent av aksjene i gammel-nazistselskapet «Historisk Forlag», melder Bergens Tidende. Forlaget sto i mange år bak utgivelsen av nazistavisa «Folk og Land».

Aksjene er kjøpt fra Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie som i alle år har arbeidet med å rehabilitere gamle nazister.

«Historisk Forlag» kommer med en bok skrevet av stornazisten Finn Thrana. Han var medlem av NS fra 1934, var regjeringssekretær for Vidkun Quisling i åra 1942-44 og siden fylkesfører i NS fram til den tyske kapitulasjonen i mai 1945. Tittelen på boka er: «Vi ville et land som var frelst og fritt. Med Nasjonal Samling under okkupasjonen 1940-45».

På bokomslaget blir boka markedsført med et sitat av Hans Fredrik Dahl, som forklarer bokas fortrinn.

Overfor Bergens Tidende har Dahl ingen motforestillinger mot at han benytter professortittelen sin til å markedsføre en bok på et forlag der han selv har store eierinteresser. Han ser ingen problemer med det, og viser til at han tidligere har hatt eierinteresser i PAX forlag mens han var forlagsredaktør der og at han også har hatt aksjer i Dagbladet og skrevet artikler i avisa. Dahl, som tidligere var kulturredaktør i Dagbladet er fremdeles styremedlem i avisa.

Dahl opplyser at formålet med aksjekjøpet fra hans side var ønsket om å skape et forlag for å gi ut bøker. Dahl kjøpte aksjene i fjor og på spørsmål om hvorfor for han valgte akkurat dette forlaget, svarer han at forlaget var til salgs.

En halv time etter BT-intervjuet ringer Dahl tilbake og sier at aksjekjøpet bare var en vennetjeneste og at han skal selge seg ut så snart forlaget er oppe og står. Han opplyser også til BT at neste bok ut på forlaget er en han selv har skrevet om mediehistorie.

Powered by Labrador CMS