PFU godkjente Dagblad-kommentar

Organisasjonen Human Rights Service (HRS) har ikke fått medhold i sin klage på en kommentar Sissel Benneche Osvold skrev om dem i desember i fjor. Pressens Faglige Utvalg mener det var akseptabel meningsjournalistikk.

I artikkelen «Se opp for brennende sjeler» ble det vist til angivelige uetiske arbeidsmetoder innen HRS, mens klagerne hevdet at kommentatoren ensidig bygget på udokumenterte påstander og beskyldninger fra anonyme kilder. Klagerne påviste en rekke feil, som de mente kunne vært unngått hvis kommentatoren hadde bedt om materiale som HRS satt inne med.

Selv om kommentatoren med fordel kunne ha kontaktet klagerne, for å unngå misvisende opplysninger på enkelte punkter, kan ikke PFU se at det forelå åpenbare grunner til å betvile sannhetsgehalten i påstandene som var fremmet. Utvalget finner at det helhetsinntrykk artikkelen gir, ligger innenfor det presseetisk akseptable når det gjelder meningsjournalistikk.

For øvrig legger PFU til grunn at klagerne på forhånd hadde fått imøtegå kritikken som var reist mot dem, og at de i to omganger fikk komme til orde med tilsvar kort tid etter at den påklagede kommentaren sto på trykk.

 

Powered by Labrador CMS