Innherred gikk fri hos PFU for artikkel om skolevold

Klaget inn av Levanger kommune og Utdanningsforbundet i Levanger.

Publisert Sist oppdatert

Avisa Innherred ble klaget til Pressens Faglige Utvalg etter en artikkel om en voldsepisode på en skole i Levanger kommune.

Klagerne, Levanger kommune og Utdanningsforbundet i Levanger, mente avisa hadde basert sin artikkel på rykter, samt at omtalen påførte barna som var involvert i hendelsen økt fokus.

De mente Vær varsom-plakaten (VVP) var brutt på punktene 3.2 om kildekritikk, 4.1 om saklighet og omtanke, 4.6 om hensynet til ofre og pårørende og 4.8 om omtale av barn.

Kritiske anmerkninger

Da saken kom opp for pressens selvdømmeorgan, var utkastet fra sekretariatet frifinnelse «etter en samlet vurdering», noe som innebærer en mild kritikk.

I utkastet ble det pekt på at opplysninger om skade kunne anses som et identifiserende kjennetegn.

PFU-leder Anne Weider Aasen uttalte at det var omtalen av barn som var det viktigste aspektet i saken, og der tvilen hadde vært størst i utvalget.

- På generelt grunnlag er det viktig at redaksjoner er veldig nøye med å være bevisst på hva slags detaljnivå man legger seg på i slike saker, og spør seg: Er detaljene virkelig nødvendig for å få opplyst sakskomplekset, sa PFU-lederen.

4.8 sentralt

Utkastet til uttalelse ble vedtatt, og lyder i sin helhet:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til pressens samfunnsrolle og at Innherred var i sin fulle rett til å omtale voldshendelsen. Det er måten det ble gjort på som er avgjørende for den presseetiske vurderingen.

Slik utvalget ser det, må klagerne akseptere kritikken fra foreldrene. Det er ingen tvil om at en hendelse fant sted, og utvalget mener bruken av anonyme kilder i dette tilfellet var begrunnet. Det avgjørende er at skolen får svare.

Utvalget ser at det er publisert feil årstall på omtalte undersøkelse, men PFU mener denne feilen er for liten til å utgjøre et presseetisk overtramp.

Det sentrale i denne saken, slik PFU ser det, er Vær Varsom-plakaten (VVP) 4.8 og hensynet til barn, spesielt med tanke på grad av identifisering.

I dette tilfellet ble det opplyst om skole og klassetrinn. Dette mener utvalget var relevant for forståelse av saken. Skolen er stor, og omtalen kan gjelde mange elever. Det PFU reagerer på, som utvalget også ser at avisen reflekterer over, er opplysninger om skade. Slik utvalget ser det, kunne avisen vært noe mer varsom med å omtale en skade som (for en kort periode) kan anses som et identifiserende kjennetegn, jf. VVP 4.8.

Likevel har utvalget, etter en samlet vurdering, kommet frem til at det publiserte er innenfor det presseetisk akseptable. Sett i lys av tidligere hendelser og det elevundersøkelsen viser, mener utvalget at informasjonsbehovet i denne saken må veie tungt. Med tanke på konsekvenser for barn, var det i dette tilfellet akseptabelt å informere om hendelsen på denne måten. Utvalget ser også at avisen tar forbehold ved gjengivelse av opplysninger.

I dette tilfellet veier informasjonsbehovet tyngre enn faren for en viss grad av identifisering utover den krets som fra før er kjent med episoden.

Etter en samlet vurdering har Innherred ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS