Himmelseng. Foto: PoshSurfside.com/Flickr.com
Himmelseng. Foto: PoshSurfside.com/Flickr.com

Fagpresse til sengs med annonsørene

SKRÅBLIKK: Offensiv modell for partnerskap

Publisert Sist oppdatert

Akkurat som reklame, virker ironi og content marketing  best når den ikke merkes. Men siden selv en årvåken redaktør i Journalisten ikke skjønte at innlegget som følger er ironi og ikke en virkelighetsbeskrivelse, er den herved behørig merket ”ironi”.

Og for dem som blir forurettet og sure hvis jeg skriver om fiktive, men potensielt gode, positive løsninger for de store fagtidsskriftene: Slutt å  lese! Her kommer nemlig en liten gladsak om hvordan fagtidsskriftene vil vinne fremtiden på bekostning av dagspressen bare den kaster sin troverdighet over bord:

I nær fremtid vil også fagtidsskriftene opprette partnerstudio og brand studios. Tre slike modeller er alt under utvikling:

• Tidsskrift for Norsk psykologforening inngikk nylig et samarbeid med Assessit for å vise hvordan man kan «utfordre og utvikle morgendagens ledere». Gjennom sitt nyopprettede Psykologi brand studio, vil tidsskriftet produsere, designe og publisere innhold av høy kvalitet om ledelse både digitalt og på trykk. – Psykologi er relevant for nær sagt ethvert område av livene våre, og da er vi den klart mest troverdige kanalen for å nå ut med produktene og tjenestene i markedet, sier nyansatt innholdssjef Brita Håland.

– I nær fremtid vil vi lansere flere nye samarbeid knyttet til seleksjon, organisasjonsutvikling og testpsykologi. Gjennom god formidling om produktene i markedet ønsker vi å bidra til økt innkjøpskompetanse i personalavdelinger og virksomheter. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

• Tidsskrift for Norsk legeforening har valgt å opprette et partnerstudio som er underlagt Legetidsskriftets kvalitetskrav og redaktøransvar. Samtidig åpnes det for jevnlige diskusjoner mellom Legetidsskriftet og samarbeidspartnerne. Samarbeidet mellom Legetidsskriftet og legemiddelfirmaet Pfizer har muliggjort nysatsningen «Ditt sexliv», og leserundersøkelser viser at dette er stoff som er svært etterspurt.

– Sex er en fundamental del av menneskelivet – på godt og vondt, forteller kommersiell sjef Peder Nissen. – Ingen andre medier er i nærheten av legers standing i det norske samfunnet når det gjelder helseinformasjon, og vi ser derfor at svært mange ønsker å samarbeide med oss om saker med stor relevans i folks hverdag.

• Utdanning inngikk tidligere i år et samarbeid med Mentor Norge under vignetten «Leksehjelpen». Her gis lærere og foreldre tips om hvordan barn og unge kan få skreddersydd, målbevisst opplæring. Målet er at «ditt barn og dine elever skal mestre mer, få økt motivasjon og en lettere skolehverdag».

Nylig lanserte Utdanning også et samarbeid med Familielaboratoriet hvor man gir råd til foreldre som trenger litt fastere grunn under føttene i rollen som foreldre. – Vi opplever at ikke bare foreldre, men også lærerne opplever dette som godt stoff å ha med seg inn i skolehverdagen, ikke minst inn i ulike foreldremøter. Dessuten er jo også lærere foreldre, smiler innholdssjef Katharina Espnes.

Så får jo norske aviser spørre seg hvem annonsørene vil samarbeide med for å få gjennomslag i fremtiden. Aviser som alt har solgt sin troverdighet. Eller profesjoner som fortsatt har en troverdighet de kan selge. Om enn for en stakket stund.

Powered by Labrador CMS