NJ-leder Elin Floberghagen (t.v.), Terje Eidsvåg og Trondar Lien. Foto: Terje I. Olsson
NJ-leder Elin Floberghagen (t.v.), Terje Eidsvåg og Trondar Lien. Foto: Terje I. Olsson

Massiv kritikk av Journalistens redaktør

HURDALSSJØEN (Journalisten): Massiv kritikk av Journalistens nye nettdebattregler til tross, redaktør Helge Øgrim sitter foreløpig trygt.

Publisert   Sist oppdatert

Ikke ett eneste av landsstyremedlemmene tok Journalistens redaktør i forsvar da NJ-leder Elin Floberghagen ga en orientering om de nye nettdebattreglene i Journalisten tirsdag ettermiddag. Kritikken var ensidig og massiv. Redaktør Helge Øgrim ble beskyldt for «grell arroganse», og mange av landsstyremedlemmene ga uttrykk for at de ikke skjønte redaktørens beveggrunner.

Påfallende

Journalistens redaktør var ikke selv til stede på landsstyremøtet, men utover at landsstyremedlemmene fikk luftet sin irritasjon og harme, skjer det i første omgang ingen ting. Landsstyret forholder seg til Journalistens styre, og avventer nå en evaluering av praktiseringen av de nye nettdebattreglene. En slik evaluering skal ifølge et vedtak på et ekstraordinært styremøte i Journalisten mandag kveld foreligge innen midten av februar. Deretter vil Journalistens generalforsamling (som er NJs landsstyre) eventuelt drøfte saken.

Flere av landsstyremedlemmene fant det påfallende at Journalisten innfører kontrollregler som i praksis ligger langt opp mot forhåndsredigering, og stilte seg uforstående til at man ikke tar et prinsipielt standpunkt og praktiserer full redigering.

– Det kan virke som om ønsket om å markedsføre dette som etterredigering er blitt en drivkraft i seg selv, sa Terje Eidsvåg.

«Umusikalsk» beslutning

Bakgrunnen for konflikten mellom fagblad og eier er at Journalisten i forrige uke bestemte at nettdebatten ikke skal forhåndsredigeres, stikk i strid med NJs linje. NJ-lederen karakteriserte beslutningen som svært «umusikalsk» i et intervju med Kampanje, og på landsstyremøtet tirsdag gjentok hun kritikken.

Floberghagen fortalte at hun ble orientert om debattløsningen forrige tirsdag, kort før Journalisten la ut en kommentarartikkel av redaktør Øgrim som informerte om omleggingen av nettsidene. Beslutningen ble ifølge Floberghagen gjort uten styrebehandling og satt ut i livet fra og med torsdag. Floberghagen opplyste at hun har hatt kontakt med styreleder Tore Tollersrud, som innkalte til ekstraordinært styremøte i Journalisten mandag kveld.

Debattanter må registreres

Det nye debattsystemet forutsetter at alle som deltar i nettdebatten først må registrere seg med mobilnummer, epostadresse og navn. Redaksjonen slår fysisk av publiseringsmuligheten for innlegg om natten, for å forhindre useriøse og/eller sjikanøse ytringer på Journalisten.nos nettdebattforum. Dessuten skal det nye debattsystemet evalueres av redaktør og styreleder, og evalueringen legges fram for styret innen midten av februar neste år.

– I tillegg til de tiltakene man her setter i verk blir redaksjonen varslet med sms hver gang et nytt innlegg legges ut, slik at støtende innlegg raskt kan fjernes, opplyste Floberghagen som viste til generalforsamling neste år og mente at det nå ikke var riktig tid og sted for «kraftige uttalelser».

Problematisk for NJ

Oppfordringen om å velge en rolig tone vant ikke helt fram, og Pål Hansen (NRKJ) sa at han hadde problemer med å følge en slik oppfordring. Han følte seg ganske sikker på at Journalistens nye praksis ville bli problematisk for NJ, og han stilte spørsmål om hvem som skal bestemme politikken på dette området, NJs valgte organer eller Journalistens redaktør.

– Så synes jeg også det er interessant å registrere at dersom jeg hadde vært ansatt som journalist i Journalisten, så ville jeg vært underlagt redaktøransvar og forhåndsredigering, men sender jeg et leserinnlegg, så er jeg fritatt fra dette, sa Hansen som også mente at redaktøren burde reflektere litt over hvem eieren er.

Finn Våga (Stavanger Aftenblad) syntes redaktøren viser grell arroganse når han ikke tar hensyn til de klare vedtak som er gjort i NJ i spørsmålet om forhåndsredigering.

– Jeg mener vi må sende et signal som er så klart at styret skjønner hva vi mener, sa Våga.

Bare kritikk, ingen støtte

Våga fikk støtte av Eva Stabell (NRKJ) som viste til at NJs standpunkt i denne saken var vel kjent for redaktør Øgrim og at han nøyaktig vet hvilket dilemma han setter NJ i. Også Trondar Lien (Bladet Tromsø), generalsekretær Jahn-Arne Olsen, NJ-nestleder Kjetil Haanes, Cecilie Klem (Kvinner og Klær), Terje Eidsvåg (Adresseavisen) og Kjetil Frugård (TV 2) kritiserte de nye publiseringsreglene.

Audun Solberg (VG) tok for to år siden dissens i landsstyret om forhåndsredigering, og sa han ikke ville være med på noe vedtak som kunne oppfattes som utidig innblanding i redaksjonelle avgjørelser.

– Dette er en krevende situasjon for NJ. Da må vi prøve å treffe planken i forhold til Redaktørplakaten, sa Solberg.

Generalsekretæren var litt imøtekommende ved at han ga uttrykk for forståelse for at sanntidsdebatt kan ha en viss verdi, mens Cecilie Klem ikke forsto hvorfor nettopp Journalisten trenger en sanntidsdebatt.

– Dette er blitt en rufsete sak som irriterer og er umusikalsk, sa Klem.

Klubben ikke på banen

Cecilie Klem ville også vite hvordan Journalistens redaksjonsklubb stiller seg til de nye reglene, og om klubben er enig i å fravike forhåndsredigering av kommentarer.

NJ-leder Elin Floberghagen sa at så langt hun visste hadde det ikke vært møte i redaksjonsklubben om saken, men at spørsmålet har vært behandlet på de ordinære redaksjonsmøtene.

– Jeg har forstått det slik at når redaktøren går så langt i retning av kontroll, men uten full forhåndsredigering, så er det et kompromiss både i forhold til styret og i forhold til egne ansatte. Så vidt jeg vet, er det ulike meninger i redaksjonen om dette, sa Floberghagen.