Stian Eisenträger i Internasjonal Reporter. Foto: Adolphe Mbikay
Stian Eisenträger i Internasjonal Reporter. Foto: Adolphe Mbikay

– Dette er gledelig

IR-leder fornøyd med at UD ikke lenger deler ut journaliststipend.

Det har tidligere vært rettet en hel del kritikk mot Utenriksdepartmentets tildeling av reisestipend til journalister. Midt på sommeren i fjor tok utviklingsminister Heikki Holmås tak, og doblet stipendbeløpet før han flyttet pengene ut av departementet og inn i Norad.

Mer penger

Det «nye» stipendet har 500.000 kroner til rådighet hvert år, og vil ha tre søknadsfrister i året. Selv om det er Norad som står bak det nye stipendet, er det likevel Pressens Stipendkomite (Stip) som skal vurdere søknadene og avgjøre hvem som skal få støtte.

– Det foreligger nå en del penger til å dekke blant annet nord-sør problematikken, som gir mange muligheter til å lage god journalistikk. Det er ikke satt noe tak på stipendets størrelse, sier komitemedlem Kenneth Andresen.

Stipendet dekker reiseutgifter til land som er i kategoriene “least developed”, “other low income” og “lower middle income” på listen over nasjoner som mottar utviklingshjelp fra OECDs utviklingskomite.

Friere

Med det som utgangspunkt har leder Stian Eisenträger i Internasjonal Reporter (IR) funnet nesten 100 land som passer inn. Det mener han gir mye å velge i for å lage god journalistikk.

– Dette er en gledelig nyhet og jeg synes resultatet er blitt godt etter felles intiativ og samarbeid. Nå håper jeg mange journalister vil benytte anledningen til å søke og at det vil resultere i mye god journalistikk.

IR var blant pådriverne for å få flyttet stipendet ut av UD, og at Stip skulle dele ut pengene.

– Det mener vi vil skape uavhengighet fra Norad.

Utenriksdepartementet inviterer fortsatt journalister med på turer med statsråden, men reisen må de nå betale selv.

Powered by Labrador CMS