Kjetil Stormark og Øyvind Strømmen vil overvåke ekstremisme. Foto: Bo Mathisen
Kjetil Stormark og Øyvind Strømmen vil overvåke ekstremisme. Foto: Bo Mathisen

Vil avdekke hatnettverk

Skal ikke være informatører.

Øyvind Strømmen og Kjetil Stormark har gått sammen for å etablere et internasjonalt og journalistisk fagnettverk som skal dekke hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme.

Prosjektet har fått navnet Hate Speech International (HSI) og vil etter hvert få en egen nettside.

– Vi ønsker å bidra til en mer systematisk og grundig journalistikk i forhold til hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme enn det vi ser i norske, nordiske og europeiske nyhetsredaksjoner i dag. Vi ønsker å bruke avansert journalistisk metode, herunder datastøttet journalistikk, for å forsøke å belyse årsakssammenhenger, sentrale aktører og organisering av ekstreme bevegelser og organisasjoner, forteller Kjetil Stormark. Han skal være sjefredaktør og daglig leder mens Strømmen skal være faglig leder og nyhetsredaktør.

Geriljabevegelse

Stormark forteller at de også vil drive med løpende monitorering av det som skjer i miljøer som fremsetter hatytringer og begår hatforbrytelser.

De to er godt i gang med å bygge nettverk med journalister. Dette vil i første omgang foregå gjennom å engasjere frilansjournalister som kan bidra til tjenesten, eller via enkeltjournalister som selv foreslår prosjekter.

Prosjektet skal gå over to år og mottar økonomisk støtte fra Fritt Ord og Utenriksdepartementet.

– Litt spøkefullt kan du si at vi starter med en geriljabevegelse, så får vi se etter hvert om det blir grunnlag for noe mer. Vi er opptatt av å bevare en fleksibilitet og hurtighet, og da er det en fordel med litt mindre og mer uformelle strukturer innledningsvis. Men vi jobber også med nettverk inn mot andre miljøer enn bare de strengt journalistiske, eksempelvis NGO-er i ulike land og andre organisasjoner som kan være gode miljøer å hente inn nyhetstips fra.

På sikt mener Stormark det kan være aktuelt å bygge et mer formelt og langsiktig nettverk.

Informasjon

Å overvåke hatbevegelsen i Europa samt gjøre research i Nord-Afrika og Midtøsten, kan fort bidra til at tjenesten som skal være tilgjengelig på nettet kan fremstå som en informatør for etterretningstjenester.

Det er det utelukket å være, sier Stormark og viser til at nettverket skal arbeidet etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

– Vi skal utelukkende være en nyhetsorganisasjon som jobber helt uavhengig for å fokusere på hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme som fenomen. Gjennom å bidra til en journalistikk som gjør publikum bedre informert om mekanismer som kan føre til ytterligere terrorangrep og voldshendelser, håper vi også å bidra til kompetanseoverføring til journalister i andre land. Vi skal verken være informatører for norske eller andre lands myndigheter.

Powered by Labrador CMS