Kulturminister Thorhild Widvey vil legge frem forslag om felles lavmomssats for papir og digitalt Foto: Birgit Dannenberg
Kulturminister Thorhild Widvey vil legge frem forslag om felles lavmomssats for papir og digitalt Foto: Birgit Dannenberg

Regjeringen presenterer lavmomsforslag til høsten

BERGEN (Journalisten): Kulturminister Thorhild Widvey varsler forslag om lavmoms i budsjettforslag.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Statsråden sa i sin åpningstale under Nordiske Mediedager i Bergen at regjeringen ønsker å komme bransjen i møte og innføre en felles lavmoms.

- Sammen med finansministeren ser jeg nå på innretningen av ordningen samt nærmere detaljer om overgangsordninger.

I budsjettproposisjonen for 2015 som presenteres i oktober, vil det foreligge en konkret redegjørelse for når og hvordan regjeringen vil innføre en felles lavmomssats.

NRK-plakaten på høring

Statsråden hadde også andre nyheter på mediefeltet. Blant annet at hun i løpet av et par dager sender NRK-plakaten som tidligere kulturminister Trond Giske innførte.

- For det første vil jeg ha innspill på NRK-plakatens form. Prinsippet om redaksjonell uavhengighet kan tale for minst mulig detaljregulering av NRK. Kringkastingssjefen har det overordnede ansvaret for NRKs tjenester og programtilbud. Samtidig er NRK finansiert av lisensbetalerne. Derfor er det legitimt at også fellesskapet stiller visse krav til NRKs bruk av lisensmidlene.

- For det andre vil jeg be om innspill på noe av plakatens innhold. Et sentralt spørsmål er hva som er kjernen i NRKs samfunnsoppdrag i en global og digital tid.

- Vi skal bruke tid på å innhente et godt beslutningsgrunnlag og på å vurdere ulike løsninger og konsekvenser. I mellomtiden ønsker jeg debatten om NRK sterkt velkommen.

- NRK fortjener det sterke engasjementet som nå kommer til syne. Mitt mål er at en åpenhjertig og god debatt leder frem til en bredest mulig enighet om NRKs rolle. Det vil både det norske folk, staten og NRK selv være tjent med.

 

Ser på eierskapet

Widvey slo fast at dagens medieeierskapslov ikke er tilpasset utviklingen i medieteknologien og konkurranseforholdene. Og at forrige regjerings lovendringer som ble vedtatt før sommeren i fjor ikke dekker opp alt.

Derfor vil den borgerlige regjeringen ikke sette disse endringene i kraft.

- Men heller ikke konkurranseloven er egnet til å ivareta de særlige hensynene på medieområdet. Konkurranseloven fremmer ikke mediemangfold, men samfunnsøkonomisk effektivitet. Derfor vil den også kunne åpne for oppkjøp og sammenslåinger som vil være samfunnsøkonomisk effektive, men som vil kunne være problematiske i et mangfoldsperspektiv.

Derfor sender vi på høring et forslag om å oppheve medieeierskapsloven og erstatte den med nye regler for oppkjøp og sammenslåing av mediebedrifter.

 Formålet vil være å få et regelverk som ivaretar hensynene til ytringsfrihet og mediemangfold. Samtidig skal reglene – så langt det er mulig – tilpasses konkurranserettens øvrige system og Konkurransetilsynet som håndhevingsorgan.

Powered by Labrador CMS