tilbakeviser: Kulturminister Hadia Tajik føler seg trygg på at departementet har sitt på det tørre. Foto:Kathrine Geard
tilbakeviser: Kulturminister Hadia Tajik føler seg trygg på at departementet har sitt på det tørre. Foto:Kathrine Geard

– Ikke grunnlovsstridig

Kulturdepartementet tilbakeviser kritikk fra Schibsted om nye regler for medieeierskap.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I en pressemelding onsdag uttaler departementet at forslaget til ny medieeierskapslov ikke er i strid med grunnloven. Schibsted og andre bransjeaktører har reist spørsmål om forslaget til endringer i medieeierskapsloven er i strid med paragraf 100 i grunnloven. Denne paragrafen definerer grunnlovsvernet av ytringsfriheten.

På bakgrunn av spørsmålene som er stilt har Kulturdepartementet innhentet en særskilt vurdering av spørsmålet fra Justisdepartementets lovavdeling. I et brev 3. juni konkluderer lovavdelingen med at forslaget til endringer i medieeierskapsloven ikke er i strid med grunnlovens paragraf 100.

– All tvil av veien

– Jeg mener at dette bør rydde all tvil av veien i dette spørsmålet, og at det nå ikke er noe til hinder for å vedta regjeringens forslag til lovendringer, sier kulturminister Hadia Tajik.

Under overskriften “Strider mot grunnloven” refererte Dagens Næringsliv 22. mai til en vurdering fra professor dr. juris Eivind Smith og advokat dr. juris Kyrre Eggen, utarbeidet på oppdrag fra Schibsted. DN viste til at Smith og Eggen har konkludert med at regjeringens lovforslag er i strid med paragraf 100 “på flere punkter”. De to juristene pekte videre på “en klar svakhet ved forberedelsen av lovforslaget”.

Vurdert flere ganger

Tajik minner om at forholdet til ytringsfrihetsparagrafen er blitt vurdert ved flere anledninger, blant annet av den ekspertgruppen som har utredet grunnlaget for regjeringens forslag.

I brevet fra Justisdepartementet heter det:

“Etter Lovavdelingens vurdering er lovforslaget i Prop 142 L (2012-2013) ikke i strid med Grunnloven § 100”.

Lovavdelingen uttaler også at det er vanskelig å se at lovforslaget kan kritiseres som for dårlig utredet eller for dårlig begrunnet.

Ikke imponert

Advokat Kyrre Eggen er imidlertid ikke imponert over lovavelingens juridiske gjennomgåelse, skriver DN onsdag.

– Lovavdelingen fremmer en svakt fundert formaljuridisk sirkelargumentasjon. Med andre ord, det er ikke rettslig holdbart det de skriver, mener Eggen, som oppfatter at lovforslaget bærer preg av å være et hastverksarbeid.

Powered by Labrador CMS