Marita Røkeberg

Marita Røkeberg

er valgt til ny leder av redaksjonsklubben i Drammens Tidende. Hun overtar etter Arild R. Hansen.

Det nye klubbstyret består for øvrig av:

Jostein Nilsen (ikke på valg)

Lars Johnsen (ikke på valg)

Ola Niemann (gjenvalg)

Mathias Bergquist (ny)

Tore Sandberg (vara, gjenvalg)

Publisert:
30/03/2017 - 13:21