Mediefolk:

Ole Gerhard Sørensen (34)

er ansatt som konstituert redaktør i Kristiansand Avis, lokalavisen i Kristiansand. Sørensen har jobbet i avisen siden 2008, som journalist og senere som reportasjeleder.