Multijournalisten sliter

Journalister som jobber flermedialt eller med kontinuerlig deadline har langt flere fysiske og psykiske plager enn arbeidstakere generelt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det viser en arbeidsmiljøundersøkelse som Norsk Journalistlag har utført i samarbeid med meningsmålingsinstituttet Synovate.

Journalister som jobber flermedialt og eller med kontinuerlig deadline fra alle aktuelle typer mediebedrifter er blitt spurt om en rekke ulike forhold. Svarene er sammenlignet med en kontrollgruppe journalister som jobber tradisjonelt. Synovate har utarbeidet tabeller og grafikk, mens en arbeidsgruppe ledet av landsstyremedlem Cecilie Klem, har tolket tallmaterialet. Arbeidsgruppas oppsummering og forslag til konkrete tiltak vil bli presentert for NJs landsstyre tirsdag. Klem vil derfor ikke si noe om rapporten nå.

Sliter

Hovedkonklusjonene kan man imidlertid lese i rapporten:

«Det er markant avstand mellom arbeidsforholdene til journalister som jobber flermedialt eller med kontinuerlig deadline og den øvrige arbeidsstokken i det norske samfunnet».

Et flertall mener at økt produksjonsmengde svekker kvaliteten på det de leverer. Og så mange som 58 prosent sier de har større arbeidsoppgaver enn de har tid til å utføre. Det tilsvarende tallet i kontrollgruppa er 42 prosent. Drøyt halvparten svarer også at de føler seg presset til å yte mer enn de kompenseres for.

Helseplager

Å ha oppgaver som ikke lar seg løse er en av definisjonene på negativt stress. Når godt over halvparten opplever dette i arbeidssituasjonen «og at nesten halvparten mener arbeidet er psykisk belastende, betyr at de nye journalistenes arbeidsvilkår langt fra er akseptable», konkluderer arbeidsgruppa.

43 prosent er delvis eller helt enig i at arbeidet deres er psykisk belastende og 15 prosent oppgir at de har hatt plager som nervøsitet og angst relatert til arbeidssituasjonen. I Levekårsundersøkelsen oppgir kun to prosent det samme.

Vonde skuldre

Multijournalisten har også betydelige fysiske plager. «Journalister vinner antakelig konkurransen om hvem som har mest hodepine og smerter i skuldrene», heter det.

Hele 38 prosent av de spurte har nemlig arbeidsrelaterte smerter i armer eller skuldre. Det er ti prosent høyere enn dem som jobber tradisjonelt og fire ganger høyere enn i arbeidslivet for øvrig.

Så mange som 48 prosent melder om en arbeidsplass preget av støy og plassmangel, og mange nevner åpent landskap som et problem.

» Summen av svarene for både fysiske og psykiske plager grunnet arbeidet og journalistens fysiske omgivelser, er oppsiktsvekkende både på generelt grunnlag og sett i forhold til hvordan det er i norsk arbeidsliv for øvrig», lyder konklusjonen.

Powered by Labrador CMS