NJ vil ha nettet som eget marked

Men møter motstand hos medieprofessor som mener departementets forslag er godt.

Norsk Journalistlag (NJ) vil at elektroniske medier skal reguleres som et eget marked i den nye medieeierskapsloven, som skal sikre mangfold. Det kommer fram av høringsuttalelsen som fagorganisasjonen sendte Kulturdepartementet på fredag.

Målinger

– Det er gode grunner for at elektroniske medier ikke bør regnes sammen med det aktuelle mediehusets hovedmedium, heter det i uttalelsen.

Departementet foreslår at elektroniske medier skal reguleres inn under mediehusets hovedmedium. Det betyr at for eksempel VG Nett skal telles sammen med papiravisens opplag.

NJ mener imidlertid det er vanskelig å finne gode målemetoder for å sammenligne lesing av papiravisen med digitalt mediekonsum:

– Etter vår oppfatning er der argumenter for at det digitale markedet således bør vurderes separat, skriver NJ.

– Ikke nå

Professor Eli Skogerbø i medievitenskap ved Universitetet i Oslo har ikke tro på NJs forslag. Hun leverte en av rapportene som eierskapsutvalget bestilte til utredningen av medieeierskapsloven.

– Utvalget sier det er gode grunner for et fjerde marked, men at det er for uavklart nå. Slik mediemarkedet er i dag mener jeg departementets forslag er bedre enn NJs forslag, sier Skogerbø.

Hun advarer mot opprettelsen av et eget marked for elektroniske medier allerede nå. Det kan få virkninger for økonomi, innovasjon og medieutvikling og være et hinder for nye aktører som ønsker å etablere seg.

– Men dette kan endre seg over tid. Det er ikke utelukket at det kan komme senere. Nå kan ulempene bli for store sammenlignet med fordelene.

Det er fortsatt mye prøving og feiling på hva det elektroniske markedet egentlig utgjør, mener medieprofessoren. Skogerbø sier at opprettelsen av et slikt fjerde marked nødvendigvis også må bety at selskapene må strukturere virksomheten i tråd med reguleringen.

Vertikal integrasjon

Journalistlaget går også mot departementets forslag om ikke å ta inn bestemmelser om såkalt vertikal integrasjon, som betyr at et selskap utvider sin virksomhet opp eller ned i verdikjeden.

– Loven må som en «føre-var-lov» forhindre at aktører som oppnår portvaktfunksjoner og eierkontroll i andre ledd i verdikjedene i mediemarkedene utnytter sin posisjon til skade for konkurrenter, skriver NJ til departementet.

De legger til at slik integrasjon ikke nødvendigvis gir uheldige konsekvenser, men ønsker en slik bestemmelse av hensyn til at det kan oppstå slike situasjoner i fremtiden.

Vil ha lov

For øvrig uttrykker Journalistlaget støtte til at Norge bør ha en medieeierskapslov med en 1/3-grense på nasjonalt nivå. NJ støtter også forslaget om å flytte de regionale bestemmelsene ut av lovteksten og over i en forskrift som fastsettes og oppdateres av Medietilsynet.

Det uttrykkes også støtte til forslaget om multimedieeierskap, som betyr at en aktør som eier 33,33 prosent i et av markedene for TV, radio eller avis kun kan eie 25 prosent i et annet marked.

Powered by Labrador CMS