Fra forrige runde i rettssalen for Eirik Jensen og hans forsvarere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Fra forrige runde i rettssalen for Eirik Jensen og hans forsvarere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Anket beslutning om lukkede dører. Fikk ikke medhold

Avviste anken fra presseorganisasjonene.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening fikk ikke medhold i anken over Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Det skriver Norsk Redaktørforening på sin nettside.

«Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd», skriver ankeutvalget i sin kortfattede begrunnelse.

– Vi er selvsagt skuffet. Vi mente det ville vært riktig og viktig at allmennheten får innblikk i hele Eirik Jensens forklaring. Dette handler om tilliten til norsk politi, det handler om tilliten til domstolen og det handler om å forstå den kjennelsen retten til slutt skal avsi, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, til egen nettside.

– Prinsippet om åpenhet i rettspleien bør bare avvikes i helt spesielle tilfeller. I denne saken mener vi domstolen ikke har vist til lovhjemler som gir grunnlag for å lukke dørene på de premissene retten legger til grunn. I tillegg kommer det at å lukke dørene helt innebærer en form for «sensur ved kilden». Sensurforbudet er helt sentralt i Grunnlovens § 100, og det kreves meget klare lovbestemmelser for å fravike dette. Derfor er det også skuffende at ankeutvalgets kjennelse er så kort. Den gir oss ingen holdepunkter med hensyn til hvordan utvalget har resonnert, sier Arne Jensen.

Powered by Labrador CMS