Fra forrige runde i rettssalen for Eirik Jensen og hans forsvarere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Fra forrige runde i rettssalen for Eirik Jensen og hans forsvarere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Anket beslutning om lukkede dører. Fikk ikke medhold

Avviste anken fra presseorganisasjonene.

Publisert

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening fikk ikke medhold i anken over Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Det skriver Norsk Redaktørforening på sin nettside.

«Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd», skriver ankeutvalget i sin kortfattede begrunnelse.

– Vi er selvsagt skuffet. Vi mente det ville vært riktig og viktig at allmennheten får innblikk i hele Eirik Jensens forklaring. Dette handler om tilliten til norsk politi, det handler om tilliten til domstolen og det handler om å forstå den kjennelsen retten til slutt skal avsi, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, til egen nettside.

– Prinsippet om åpenhet i rettspleien bør bare avvikes i helt spesielle tilfeller. I denne saken mener vi domstolen ikke har vist til lovhjemler som gir grunnlag for å lukke dørene på de premissene retten legger til grunn. I tillegg kommer det at å lukke dørene helt innebærer en form for «sensur ved kilden». Sensurforbudet er helt sentralt i Grunnlovens § 100, og det kreves meget klare lovbestemmelser for å fravike dette. Derfor er det også skuffende at ankeutvalgets kjennelse er så kort. Den gir oss ingen holdepunkter med hensyn til hvordan utvalget har resonnert, sier Arne Jensen.