Leder av NJs arbeidsmiljøutvalg, Finn Våga, er bekymret over hvor mye journalistene jobber ubetalt. Foto: Birgit Dannenberg
Leder av NJs arbeidsmiljøutvalg, Finn Våga, er bekymret over hvor mye journalistene jobber ubetalt. Foto: Birgit Dannenberg

– Ta fritiden tilbake

NJ skremt over norske journalisters grenseløse arbeidsdager.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

• Journalister klarer ikke lenger å skille mellom arbeidstid og fritid.

• Seks av ti krimjournalister er blitt truet.

Dette er blant funnene i den store arbeidsmiljøundersøkelsen Norsk Journalistlag gjennomførte blant sine medlemmer i 2012. De første resultatene fra undersøkelsen ble presentert for NJs landsstyre onsdag, i form av en rapport fra NJs arbeidsmiljøutvalg.

Budskapet fra utvalgsleder Finn Våga er alvorlig:

– Dette er tankevekkende funn. Gratisarbeid gjør våre medlemmer syke. Det er spesielt våre medlemmers helse som bekymrer oss, og det bør også bekymre våre ledere. Vi må ta fritiden vår tilbake.

Grenseløst arbeid

Arbeidsforskningsinstituttet leverer hovedrapporten i midten av februar. Den foreløpige rapporten fra NJs arbeidsmiljøutvalg er hentet fra den delen av undersøkelsen som omhandler trusler mot journalister og det såkalt grenseløse arbeidet i bransjen.

Det var landsmøtet i 2011 som besluttet at organisasjonen skulle gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse blant NJs medlemmer. Undersøkelsen inngår i serien av arbeidsmiljøundersøkelser NJ har gjennomført hvert tiår siden 1980.

Delvis samarbeid

4.197 NJ-medlemmer svarte på 2012-undersøkelsen. Det tilsvarer 51 prosent av de yrkesaktive medlemmene. Til forskjell fra tidligere år ønsket ikke Mediebedriftenes Landsforening å samarbeide. Norsk Redaktørforening begrenser samarbeidet til den delen som omhandler trusler mot journalister, redaktører og redaksjoner.

Ifølge arbeidsmiljøuttvalgets rapport gjenspeiler undersøkelsen i 2012 de utviklingstrekkene man har sett i mediebransjen de siste årene. Folks medievaner vris mot smarttelefoner, nettbrett og PCer. Stadig mer av mediekonsumet skjer tidlig på morgenen og på kveldstid.

Omstillinger

Mediebedriftene legger om redaksjonenes arbeidsform for å møte denne etterspørselen, gjennom kontinuerlig publisering av saker døgnet rundt. Samtidig nedbemannes redaksjonene som følge av at inntektene er mindre fra nettmedier enn papirmedier.

Sosiale medier er blitt en blanding av privat forum og jobb-forum. Journalistene er i realiteten på jobb når de bruker Facebook, Google+ og Twitter, mener arbeidsmiljøutvalget.

Vanskelig å skille

Mange av NJs medlemmer svarer at det er blitt vanskelig å skille mellom arbeid og fritid. Dette skyldes særlig at smarttelefoner og nettbrett gjør journalistene tilgjengelig hvor som helst og når som helst.

• Sju av ti journalister svarer at deres overordnede i noen eller høy grad forventer at de skal være tilgjengelig døgnet rundt.

• Sju av ti sjekker jobb-epost flere ganger daglig utenfor arbeidstiden.

• Seks av ti svarer at det i noen eller høy grad er vanskelig å skille mellom arbeid og fritid.

• Fem av ti svarer at forhold på jobben i noen eller høy grad går ut over privatlivet og/eller familielivet deres.

Hekta på jobben

På spørsmål om hvilke drivkrefter som får dem til å jobbe langt ut over tiden de får betalt for, svarer 88 prosent at det er nødvendig for at jobben skal bli gjort. Drøyt halvparten svarer at det er en følge av at kulturen på arbeidsplassen er slik. Drøyt en tredjedel av journalistene svarer at årsaken er egen karriereutvikling.

Undersøkelsen viser at halvparten av sykefraværet i redaksjonene kan forklares med jobbrelaterte forhold. To tredjedeler av langtidsfraværet skyldes helt eller delvis jobben.

Trusler skremmer

Det er første gang NJ og NR kartlegger omfanget av trusler, sjikane og vold mot journalister og redaktører. Denne delen av undersøkelsen, som Journalisten omtalte nylig, viser at om lag 20 prosent av alle journalister er blitt truet i løpet av de siste fem årene.

Det er krimjournalistene som opplever flest trusler. Seks av ti i denne kategorien svarer at de er blitt truet i løpet av femårsperioden.

Ifølge rapporten etterlater undersøkelsen et inntrykk av at problemet er økende, som følge av at journalister er blitt mer tilgjengelig for publikum via smarttelefoner, sosiale medier og kommentarfelt på nettutgavene.

Denne delen av undersøkelsen blir hovedtema på årets Skup-konferanse, som finner sted 15.-17. mars. I tillegg er den blitt fulgt opp gjennom et samarbeid mellom NJ og NR om å utarbeide felles råd til redaksjoner som blir truet.

NJ med tiltak

På bakgrunn av den foreløpige rapporten lanserer landsstyret følgende punkter inn i NJs tiltaksplan for perioden 2013-15:

• NJ skal følge opp hovedfunnene i arbeidsmiljøundersøkelsen, med særlig vekt på å forebygge negative konsekvenser av det grenseløse arbeidet.

• NJ skal jobbe for at alle redaksjoner utarbeider en handlingsplan for hvordan trusler mot redaksjonelle medarbeidere og redaksjoner skal håndteres.

Forslagene kommer opp til behandling på NJs landsmøte 12.-14. mars.

Powered by Labrador CMS