Faksimile Dagbladet.no 23. september 2012.
Faksimile Dagbladet.no 23. september 2012.

Dagbladet ettergikk partnerdrap-påstand

Dokumenterte at påstanden om at Norge ligger i Europatoppen over slike drap er feil.

Påstanden fikk mye oppmerksomhet da Eva Sørhaug for to uker siden viste filmen «90 minutter» i Toronto. Filmen har partnerdrap som tema. Etter visningen fikk Sørhaug spørsmål om hva som er galt med den norske mannen ettersom Norge er et av verdens mest likestilte samfunn.

FN-statistikk

Denne helgen ettergikk Dagbladet påstanden om at Norge som en verdensversting på partnerdrap. Avisas journalist Arnhild Aas Kristiansen har hatt kontakt med en rekke kilder som enten har rapportert påstanden, eller som kan belyse den ytterligere. 

Blant dem er Krisesentersekretariatet, som sier til Dagbladet at påstanden er hentet fra rapporten Saldo fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der står det at «Norge topper statistikken over menn som dreper kvinner de har eller har hatt en nær relasjon til.» 

Denne informasjonen skal ha opphav i en statistikk fra 2001 i FN-databasen UNECE, skriver ombudet til avisen. Kommunikasjonssjef Randi Hagen Eriksrud i Likestillings- og diskrimineringsombudet skriver videre at denne statistikken viser at Norge kommer høyt ut i europeisk sammenheng.

Ny Tid-artikler

Ombudet erkjenner at de har formulert seg upresist, og viser samtidig til at FN-statistikken er referert i Ny Tid 16. februar 2007.

Regissør Eva Sørhaug oppgir også Ny Tid som kilde til at hun fikk kjennskap til påstanden. Men denne gang vises det til en artikkel i Ny Tid fra 15. oktober 2009. Dagbladet skriver at det kan fremstå som at statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet er kilden til opplysningen om at Norge ligger i verdenstoppen for partnerdrap. Men dette avviser Aas-Hansen overfor Dagbladet.

– Kanskje blandes det sammen med at vi ligger på nivå med Spania sett i forhold til folketallet, sier hun til avisen.

Tabu

Nåværende ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud i Ny Tid skrev artikkelen i 2007. Til Dagbladet sier han at kjernen i saken er at Norge for flere år er på Europa-toppen i andel drepte kvinner, og at flertallet av drapsofre i Norge myrdes av bekjente.

– Både i 2004, 2006, 2007 og 2010 er det flere kvinner enn menn som er blitt drept i Norge, noe som bør tas på alvor, sier Herbjørnsrud til avisen, og følger opp:

– 85 prosent av drapene i 2011 skjedde i den «private sfære», ifølge Kripos. Det er viktig at debatten rundt vold og drap i hjemmene ikke lenger forblir et tabu.

Powered by Labrador CMS