VURDERES PÅ NYTT: Nye opplysninger i Malthe-Sørenssens bok om Treholt-saken har fått riksadvokaten til å anmode Gjenopptakelseskommisjonen til å se på påstandene. Foto: PST
VURDERES PÅ NYTT: Nye opplysninger i Malthe-Sørenssens bok om Treholt-saken har fått riksadvokaten til å anmode Gjenopptakelseskommisjonen til å se på påstandene. Foto: PST

Nyhetsloggen

Navn: Geir Selvik Malthe-Sørenssen Sak: Bok med nye asvløringer om Treholt-saken

Publisert Sist oppdatert

Hovedforfatteren bak boka «Forfalskningen – Politiets løgn i Treholt-saken» har akkurat fått vite at riksadvokaten anmoder Gjenopptakelseskommisjonen om å undersøke påstandene da Journalisten ringer.

– Dette sa vi kom til å skje da vi lanserte boka. Vi har hele tiden ment det eneste alternativet er at saken begjæres gjenopptatt.

I 2006, da Malthe-Sørenssen var nyhetsredaktør i Nettavisen, ble han oppringt av en kilde med fortid i POT.

– Hva er årsaken til at kilden valgte å kontakte nettopp deg?

– Jeg hadde hatt kontakt med ham før, han visste hvem jeg var, og jeg visste hvem han var. Av hensyn til kildevernet vil jeg ikke gi flere opplysninger som kan utdype hvem denne mannen er. Han ønsker ikke fokus på sin person, han ønsker at uretten skal bli rettet opp. Det er dessuten en kultur i POT som ligger i ryggmargen på dem når det gjelder lojalitet og hemmelighold som vi andre ikke riktig kan forstå.

– Hva gjorde at du vurderte kilden som så troverdig at du gikk inn i den detaljerte letingen etter bevis for forfalskning?

– Jeg visste at han jobbet i POT i tiden under etterforskningen av Treholt. Da han fortalte meg at beviset var fabrikkert, syntes jeg det var innlysende at jeg måtte fortsette å grave. En sånn historie fortjener å bli fortalt, både av respekt for kilden og for å se om man kommer til bunns.

– Boka utløste en hektisk mediedekning og ny etterprøving av bevisene mot Treholt, der også mange nye kilder er dukket opp, kanskje særlig i Aftenposten. Tror du pengebeviset blir stående som sentralt, eller har du først og fremst åpnet et kistelokk?

– Det kan jeg ikke spå om, jeg har konsentrert meg om pengebeviset. Men det er åpnet en slags Sareptas krukke, og det ville ikke overraske meg om det kommer fram mer.

– Du var ved årsskiftet 2009/10 engasjert som privat utreder for Treholt. Har dette gjort det vanskelig for deg å se på saken med det objektive blikket man etterstreber som journalist?

– Det får andre bedømme. Men det har ikke vært en klassisk utredersak, jeg begynte som journalist og jobbet frivillig med den i mange måneder før jeg ble hyret av Treholt. Det har vært den journalistiske drivkraften som har drevet meg i denne saken. Jeg er ute etter å finne sannheten.

– Hadde du forutsett den enorme oppmerksomheten som har fulgt bokutgivelsen?

– Vi skjønte at vi satt på en bombe, men jeg må innrømme at det ble enda større enn jeg hadde trodd. Jeg skjønner at dette er den største saken i Norge nå, det bør den være. Hvis kommisjonen kommer til samme konklusjon som meg og min kollega, er det norgeshistoriens største rettsskandale.

– Ville det vært mulig for deg å jobbe med denne saken innenfor ordinære journalistiske rammer, eller behøvde du den romsligheten et bokprosjekt gir?

– Vi snakker om en jobb som har pågått i forholdsvis lang tid. Med dagens press på økonomien hadde det vært vanskelig å få til. Du løser ikke dette med tre telefoner på formiddagen.

– Treholt-saken dekkes nå til dels av en ny generasjon journalister, hvilken betydning mener du at det kan ha for fremstillingen i media?

– Med nye reportere dekkes saken av folk som ikke har aksjer i den fra før, ikke har med seg den kalde krigen som bakteppe og som har evne til å se saken på en ny måte. Det kan få folk til å se at det har skjedd overtramp.

– Er du involvert i videre arbeid med Treholt-saken?

– Nå er jeg kun involvert i det som skjer rundt boka og naturlige følger av den. En del ringer oss på bakgrunn av boka, formidler vi videre til Stabell og påtalemyndigheten. Så er jeg som journalist og forfatter interessert i det som skjer, hvem vet, kanskje det ligger en bok til her.

– Boken tar ikke stilling til skyldspørsmålet. Hva mener du selv?

– Jeg har ikke godt nok grunnlag til å ta stilling til skyld eller uskyld i hele saken. Men jeg mener at saken må gjenåpnes på bakgrunn av det ene fabrikkerte beviset, og at det vil gjøre noe med dommen. Det skal også sies, verken jeg eller Treholt mener at han er en forfulgt uskyldighet. Han har innrømmet å ha begått overtramp, men det er en forskjell på det og å bli dømt til å være Norges største spion.

Tracey Lavalette

Powered by Labrador CMS