Orkla Media skal selges til Mecom

Ifølge en børsmelding fra Orkla ASA skal Orkla Media selges til britiske Mecom. Orkla går inn som en betydelig aksjonær i Mecom.

Styret i Orkla ASA gikk inn for salget med fem mot fire stemmer.

I meldingen til Oslo Børs heter det at: «Styret i Orkla ASA har gitt konsernets administrasjon fullmakt til å fullføre en avtale med det britiske medieselskapet Mecom om et salg av Orkla Media. En slik løsning vil sikre at Orkla Media videreføres samlet som et ledende medieselskap i Norge, Danmark og Polen under nytt eierskap. En endelig avtale forventes å være på plass medio juli.»

Intensjonen til Orkla er å bli en betydelig aksjonær i David Montgomerys Mecom, men størrelsen på eierandelen er ikke endelig avgjort. Dersom kjøpet går i boks, vil Mecom Europes operative hovedkontor bli lagt til Oslo.

Ifølge børsmeldingen ønsker Mecom å bygge videre på dagens ledelse, organisasjon og publisistiske prinsipper i Orkla Media.

Et eventuelt salg av Orkla Media inkluderer ikke eierandelene i Hjemmet Mortensen og Orkla Media Germany.