Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Birgit Dannenberg
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Birgit Dannenberg

Svakere fra Polaris Media

Driftsresultatet ned en tredel på ett år.

Polaris Media merket det kraftige annonsefallet sterkt i første kvartal. Det børsnoterte mediekonsernet la onsdag fram et driftsresultat, såkalt EBITDA, for første kvartal på 25 millioner kroner. For ett år siden var tilsvarende resultat på 39 millioner kroner, noe som gir en nedgang på 36 prosent. 

– Forsterket svikt

Polaris hentet inn driftsinntekter på 412 millioner kroner i året første kvartal mot 429 millioner kroner i fjor. Det er særlig annonser på papir som faller: Ned 13,5 prosent fra 170 millioner kroner i fjor til 147 millioner kroner i år.

Også opplagsinntektene svekkes. Papirinntektene var i år på 120 millioner kroner mot 125 millioner kroner i fjor. Opplagsfallet forsterker seg fra tidligere år. Det totale opplaget til Polaris Media falt med 5,3 prosent fra knapt 218.000 eksemplarer i fjor til drøyt 206.000 eksemplarer i år. Det tilsvarende fallet fra 2012 til 2013 var på 3,7 prosent.

I pressemeldingen om resultatet skriver mediekonsernet at 2014 har startet krevende for Polaris media med en forsterket svikt i papirbaserte inntekter.

Kostnadene er redusert med 1,1 prosent fra 402 millioner kroner i fjor til 398 millioner kroner i år.

Driftsmarginen endte på 6,1 prosent mot 9,1 prosent i første kvartal i fjor. Konsernsjef Per Axel Koch varslet overfor Journalisten tidligere i år at mediekonsernet må ha en driftsmargin på over ti prosent, også i «krevende tider».

Resultat før skatt endte på 3 millioner kroner mot 14 millioner kroner i fjor.

Digitalvekst bremser noe

En økning på 17,6 prosent i de digitale inntektene fra 41 millioner kroner i fjor til 48 millioner kroner i år bidrar til å bremse bremser bare noe av tapet på annonseinntektene.

Konsernet fremhever vekst på digitale plattformer, men disse utgjorde samlet i årets første kvartal kun 12,4 prosent. Tilsvarende andel i fjor var 10 prosent.

Kostnadsreduksjoner

I meldingen heter det at det pågående kostnadsprosjekter bidro til de reduserte kostnadene. Det varsles at konsernet har «betydelig fokus» på ytterligere kostnadsreduksjoner, og at det arbeides med tiltak utover det allerede pågående kostnadsprosjektet.

– Det er spesielt fokus på papirproduktene med reduksjon av distribusjonskostnadene, reduksjon av trykkekostnadene og ytterligere effektivisering av annonseproduksjon, sideproduksjon, kundesenter også videre, heter det i meldingen.

Det varsles også midlertidige kostnadsreduksjoner, overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon og strukturelle tilpasninger.

Mediekonsernet Schibsted eier 29 prosent av Polaris. Schibsted-redaktør Bernt Olufsen er styreleder i Polaris Media.