Nettavisen erstattet ordet "av" med "etter" i tittelen på den innklagede artikkelen.
Nettavisen erstattet ordet "av" med "etter" i tittelen på den innklagede artikkelen.

Nettavisen slapp PFU-kritikk etter å ha endret tittel

Gikk fri for klage på sak om følsomt tema: vaksinebruk som årsak til sykdom.

Published   Updated

Klagesaken gjaldt en artikkel Nettavisen publiserte torsdag 12. november 2015, med tittelen «Fikk MS av barnevaksine – får erstatning». Artikkelen omhandler at en mann som utviklet Multippel sklerose (MS) få dager etter at han som 16-åring ble vaksinert, fikk tilkjent erstatning av Høyesterett. Retten fant at det var et visst forskningsmessig belegg for at MMR-vaksinen i svært sjeldne tilfeller kunne utløse MS hos unge mennesker.

Av artikkelen i Nettavisen gikk det fram at det var sannsynlig at mannen var påført MS gjennom MMR-vaksine. Klageren, en vanlig leser, mener Nettavisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. Der kreves det at tittelens innhold skal ha dekning i stoffet. Det vises også til plakatens punkt om kontroll av opplysninger. Klageren viser til at Nettavisen kommer med en påstand om at vaksine gir MS og framstiller det som om retten har beviser for at vaksinen gir MS.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte enstemmig at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk i dette tilfellet.

Negative følelser

– Det er viktig at disse sakene kommer opp, om vaksiner. Det har vært veldig mye negative følelser og skrekk rundt vaksinser. Jeg skjønner at leseren reagerer på en såpass bombastisk tittel, men saken er ikke alvorlig nok til å felle Nettavisen, sa varamedlem for allmennheten,  Camilla Serck-Hanssen.

Etter å ha mottatt klagen endret Nettavisen tittelen ved å erstatte ordet “av” med “etter”: «Fikk MS etter barnevaksine – får erstatning». Flere av PFU-medlemmene ga ros til Nettavisen for å ha foretatt denne endringen ved å gjøre tittelen mindre bastant.

– Tittelen nører oppunder teorien om at vaksiner fører til MS, det er unyansert og uheldig, sa vararepresentant Reidun Førde.

– Det var en upresis tittel, men det er ikke alvorlig nok til at dette er brudd, konstaterte Alexandra Beverfjord.

– Man skal helst ikke tolke Høyesterett, men referere derfra. Det er en interessant kjennelse. Men titler skal ikke gå lenger enn det er dekning for. Nettavisen skal ha ros for å ha moderert tittelen, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen.

Kontaktet ikke Nettavisen

PRESSENS FAGLIGE UTVALG

• Behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

• Består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.

• Faste medlemmer av PFU i perioden 1. juli 2014 til 1. juli 2016:

Alf Bjarne Johnsen (VG), leder
Alexandra Beverfjord (NRK), nestleder
Øyvind Brigg (TV 2)
Henrik Syse (Institutt for fredsforskning)
Eva Sannum (Geelmuyden Kiese)
Amal Aden (forfatter og foredragsholder)
Tone Angell Jensen (Fremover)

Klageren kontaktet ikke Nettavisen, men sendte klagen direkte til PFU. Etter å ha mottatt klagen derfra sa Nettavisen seg enig i at den opprinnelige tittelen er presseetisk diskutabel.

I sitt tilsvar anførte imidlertid Nettavisen at det tydelig framgår av artikkelen at det er et visst forskningsmessig belegg for påstanden, og at det er sannsynligheten for en sammenheng som er grunnlaget for Høyesteretts beslutning.

Nettavisen ga samtidig uttrykk for at klageren burde henvendt seg direkte til redaksjonen i stedet for å gå via PFU.

I sin uttalelse konstaterer PFU at Nettavisens ansvarlige redaktør selv er enig i at den påklagede tittelen er diskutabel.

“Den fastslår noe som ifølge den påfølgende brødteksten ikke er dokumentert. En sannsynlighet er ikke et faktum. Som det fremgår av artikkelen finnes det en sannsynlighet for at det kan være en annen årsak til at den omtalte pasienten hadde fått MS enn av vaksinen. Tittelen hadde med andre ord fortjent et forbehold”, uttaler PFU.

Var sannsynlig

Slik utvalget ser det, er det imidlertid et ubestridt faktum at pasienten hele rettsveien til Høyesterett vant fram med sitt krav, og at han ble tilkjent erstatning fordi sannsynligheten for at vaksinen var årsaken til sykdommen var til stede. Utvalget mener derfor at tittelbruken i dette tilfellet tross alt må kunne aksepteres. Utvalget registrerer også at Nettavisen, etter å ha mottatt klagen, korrigerte den påklagede tittelen.

Liker du å lese om mediebransjen? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Sekretariatet underrettet først partene om at saken ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, med konklusjon at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk. PFU besluttet i sitt møte 17. desember i fjor å avvise sekretariatets innstilling og ba dermed om at klagen ble underlagt ordinær klagebehandling.

I sitt tilsvar skrev Nettavisen blant annet:

“Vi vil likevel hevde at Nettavisen ikke har utvist dårlig presseskikk. I vårt arbeid gjør vi større og mindre feil hver eneste dag. Det er ikke mulig engang å forsøke å dekke en fragmentert virkelighet og hverdag i menneskenes liv uten å gjøre feil. Hadde vår journalist, våre redigerere eller våre redaktører blitt gjort oppmerksomme på den nå innklagede tittelen, hadde vi naturligvis vurdert innvendingene med en gang.”