PÅ HELL: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen poengterte viktigheten av norsk innhold, for å lykkes i kampen mot de amerikanske tv-gigantene. Foto: Bjørn Åge Mossin
PÅ HELL: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen poengterte viktigheten av norsk innhold, for å lykkes i kampen mot de amerikanske tv-gigantene. Foto: Bjørn Åge Mossin

- Et sterkt NRK bra for TV 2

HELL (Journalisten): Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tror den utsatte konkurrenten vil tape mer penger hvis NRKs markedsandel faller.

Foran trønderske journalister og andre deltakere på Hellkonferansen lørdag beskrev NRK-sjefen en sunn balanse mellom sin egen statskanal og de andre aktørene i det det norske mediemarkedet. Temaet kom opp i kjølvannet av nyheten i Dagens Næringsliv samme morgen om at TV 2 sliter alvorlig med seertallene.

Mens TV 2-gruppens hovedkanal er nede i en markedsandel på rundt 15 prosent i januar ligger NRK1 ifølge DN stabilt tett oppunder 40 prosent. Eriksen kommenterte ikke selve tallene, men ga uttrykk for at TV 2 ikke bør håpe på å kapre seere fra storebror. Han mener TV 2 har enda større grunn til frykt hvis NRKs sterke markedsposisjon blant tv-seerne skulle bli rokket.

Ut av landet

- Den største faren for TV 2 er hvis NRK skulle miste prosenter av sin markedsandel. Jeg er sikker på seerne i tilfelle ikke ville gått til TV 2, men til de små nisjekanalene og til globale medieselskaper som Google, Netflix og Disney. De ville dermed spise mer av TV 2s reklameinntekter, som selskapet fortsatt lever godt av i dag. Disse inntektene ville i stor grad gå ut av landet, slik at det ble mindre ressurser enn før til å lage norsk innhold, utdyper Eriksen overfor Journalisten.

Som tidligere konsernsjef i Amedia var Eriksen sentral i TV 2s styre inntil høsten 2012.

Svakt 2013

DN skriver at januar 2014 ligger an til å bli den dårligste for TV 2s hovedkanal siden 1993. TV 2 hadde sin toppnotering under fotball-VM i 2006. Da lå markedsandelen på 37,6 prosent.

For TV 2-kanalene som gruppe var 2013 det dårligste året siden 1994. Da hadde TV 2 bare én tv-kanal, skriver DN. Det positive for TV 2 er at Nyhetskanalen styrker seg kraftig og at OL-sendingene fra Sotsji er like rundt hjørnet.

- Jeg er sikker på at TV 2 har spart mye bra til tiden etter vinter-OL nå i februar, sier Eriksen.

Netflix-trussel

Han trekker fram strømmetjenesten Netflix som den viktigste endringen i det norske tv-markedet det siste året. Anslagsvis 20 prosent av norske husstander skal nå abonnere på nettbaserte Netflix. Eriksen poengterer at man derfor ikke kan betrakte utviklingen i tv-markedet kun ut fra tallene for lineært tv, det vil de tradisjonelle tv-kanalene.

Eriksen understreker at oppgaven også for NRK er å bruke mer av ressursene sine på norsk godt innhold, for å stå imot konkurransen fra de utenlandske mediegigantene.

- De tar over hvis NRK mister oppslutning. Det vil heller ikke være positivt for de kommersielle tv-kanalene i Norge. NRK sikrer et nasjonalt tyngdepunkt i mediebransjen. Vi har et godt mediemarked, inkludert avisene, som vi har klart å avpasse i forhold til NRK som den store allmennkringkasteren. Kanskje vi i fellesskap kunne etablere et nasjonalt alternativ til Netflix. Vi kunne jo kalt det Norflix, sa Eriksen med et smil til salen.

Nedbemanning

Ikke overraskende var det flest NRK-ansatte blant de som tok ordet fra salen. Kringkastingssjefen ble utfordret av flere på bemanningssituasjonen i NRK. Eriksen viste til at det i 2012 ble iverksatt prosjekter og arbeid som resulterte i en økning på godt og vel 100 årsverk i NRK. Dette skjedde før Eriksen inntok sjefsstolen. Han slo fast at det verken er budsjettmessig dekning for eller stillingshjemler for disse årsverkene, og at de derfor nå må avvikles.

- Budsjettene må holdes, men dette er ikke dramatisk. Det vi gjør er ikke å kutte stillinger. I Amedia ville vi aldri kalt dette for kutting. Det er snakk om en forsiktig tilpasning ned til 2012-nivå, sa Eriksen i debatten på Hell-konferansen.

I november varslet NRK en reduksjon på 38 årsverk i Nyhetsdivisjonen. 40 vikarer fikk da beskjed om at de ikke ville ha jobb i NRK nå fra 1. februar. Disse årsverkene ligger ifølge Eriksen inne i de 100 som nå avvikles.

NRK som motvekt

Han viste til at NRK de siste fem årene har representert en stabil bemanningsmessig motvekt, mens mange journalistårsverk har forsvunnet i andre mediebedrifter. Som Journalisten nylig meldte, har antall yrkesaktive medlemmer av Norsk Journalistlag falt med 9,1 prosent siden toppåret 2008.

- Budsjettet for NRKs nyhetsvirksomhet aldri har vært større enn nå. Det har heller aldri vært en så stor andel journalister i NRK, sett i forhold til alle ansatte. Rundt 50 prosent av de fagorganiserte i NRK er medlem av NJ. Den høye journalistandelen vil vi beholde, uansett hvor mange ansatte vi har totalt, erklærte k-sjefen.

Setter ut mer

 Samtidig varslet han at mer av NRKs programproduksjon for tv, utenom nyheter og sport, vil bli satt ut til eksterne produsenter. Dette skyldes blant annet et ønske på politisk nivå, formidlet gjennom eieren. Det vil si Kulturdepartementet.

- Den eksterne produksjonen er omtrent doblet de tre siste årene. Budsjettmessig utgjør dette circa 30 prosent, utenom sport og nyheter. Andelen vil fortsette forsiktig oppover. Det blir ingen brå skift. Denne utviklingen er bra for den øvrige mediebransjen, fordi NRKs midler utløser minst like mye hos produsentene selv, sa Eriksen.