Telenor vil synliggjøre verdiene av A-pressens oppkjøp av Edda Media før telekonsernet selger seg ut av det nye mediekonsernet. Illustrasjonsfoto: Glenn Slydal Johansen
Telenor vil synliggjøre verdiene av A-pressens oppkjøp av Edda Media før telekonsernet selger seg ut av det nye mediekonsernet. Illustrasjonsfoto: Glenn Slydal Johansen

Telenor vil vente med salg

GARDERMOEN (Journalisten): – Dumt å selge før fusjonsverdiene er synlige.

LO er en langsiktig medieeier i A-pressen, LO vil sikre mangfoldet i Medie-Norge gjennom eierskapet i lokalavisene. Det gjorde LO-leder Roar Flåthen klart under en debatt på landsmøtet i Arbeiderbevegelsens Presseforbund på Gardermoen mandag.

– Jeg har ikke tenkt at LO skal endre på dette synet.

Flåthen fortalte at kjøpet av Edda Media var et vanskelig valg å ta. Selv syntes han det var ålreit at A-pressen eide TV 2, til tross for at synergiene ikke var store.

Edda bedre enn TV 2

LOs leder fortalte at de valgte å lytte til administrasjonen om at det til syvende og sist var viktigere å satse på kjøp av Edda Media for å styrke avisene, fremfor fortsatt eierskap i TV 2.

– Sånn ble det, og ikke helt uten litt støy. Det er klart det har vært harde tak. Det ble tatt noen beslutninger som vi stod helt og holdent bak. Jeg mener det blir et veldig bra aviskonsern.

Ikke bare ble det debatt, men også en hel del støy. Særlig etter at det kom frem at statsråd Trond Giske ønsket å få satt en stopper for handelen.

– Jeg er jævlig glad jeg gikk hjem klokken 12 den kvelden, sa LO-lederen om kvelden på Lorrys.

Synliggjøre verdier

 Telenor har ifølge medieoppslag i blant annet Dagens Næringsliv vært pådriver for å få gjennomført salget av TV 2. Dette skal henge sammen med Telenors ønske om å selge seg ut av A-pressen.

– Det er riktig at vi på sikt ikke ser på oss selv som en naturlig eier av aviser eller TV-stajsoner. Vårt hovedområde er å eie nettverk. Vi er distributører på andres innhold. Vi får renere roller om vi fokuserer på å være distributører, sa direktør for strategi Nils Katla i Telenor Nordic.

Han understreket samtidig at Telenor ikke har noen hast med å selge seg ut av A-pressen. Katla utdypet dette med å vise til at en integrasjonsprosses slik den Edda og A-pressen skal gjennom, erfaringsmessig tar tid.

Les også: Tror Telenor venter med å selge (26. januar 2012)

Børsnotering

Teleselskapet er gjennom sin aksjepost i selskapet opptatt av at verdiene som følge av en slik fusjon først skal synliggjøres.

– Det ville være dumt av oss om vi solgte oss ut før det skjer, og det vil vi bidra aktivt til før vi selger.

Hvorvidt aksjeposten selges til en enkelt eiere, eller flere gjennom for eksempel en børsintroduksjon, er uvisst. Det sist kan skje i løpet av noen år, trolig etter at integrasjonsprosessen er gjennomført, og det nye medieselskapet har ordinær drift. 

I aksjonæravtalen i A-pressen ligger en børsnotering som en mulighet. Og Roar Flåthen gjorde det klart at han ikke stiller seg avvisende til en notering.

Mange friere

Katla fortalte samtidig at Telenor er blitt kontaktet av flere interessenter som ønsker å kjøpe deres aksjepost i A-pressen. Også institusjonelle aktører som har medier som sin kjernevirksomhet.

Det samme har LO.

– Vi har hatt mange friere på døra. Vårt utgangspunkt som eiere er at vi må være likeverdig, med Fritt Ord som ligger med en liten post slik at ingen har majoritet. LO må være åpen for endringer på eiersiden. Det jeg ikke vet er hvem som kommer inn i steden. Det kan være en stor, eller flere. Kanskje går man tilbake til tredelt eierskap.

– LO sitter ikke på nøkkelen alene. Det er ikke aktuelt for LO å kjøpe seg opp. Det tror jeg ikke er bra verken for A-pressen eller LO. Det blir for sterk eksponering for LO, slo Flåthen fast.

Spørsmålet er hva slags utbytte eierne legger opp til gjennom styret etter at A-pressen har kjøpt Edda Media, og en fusjon er gjennomført.

Vil ha utbytte

Katla gjorde det klart overfor de over 60 tilhørerne at han var overrasket over hvor mange som stilte spørsmål om utbytte. Han forteller at eierne har to ting de må forholde seg til: selskapet skal være solid, og eierne skal ha utbytte.

– Nå er situasjonen i selskapet sjeldent god, da ligger det til rette for at eierne kan få utbytte. Hvis dere vil ha eiere som er interessert i å være eiere, så må de få igjen for sin investering og da blir det utbytte.

Flåthen gjorde det klart at han er opptatt av at LO og Telenor skal ha dialog om utbytte, og at han hadde forventninger til at Telenor skal være en god eier når det kommer til utbytter, og det gjelder også den dagen de selger seg ut.

– Vi må tenke langsiktig og ta de rette investeringene. Selskapet er godt økonomisk fundamentert i dag, men vi skal ikke la det være en hvilepute.

Les også: Synergieffekter på en kvart milliard kroner (19. mars 2012)