PROTESTERER: Elisabeth Skarsbø Moen, VG-journalist og leder av Stortingets presselosje, liker ikke forslaget til nytt adgangsreglement på Løvebakken. Foto: Birgit Dannenberg
PROTESTERER: Elisabeth Skarsbø Moen, VG-journalist og leder av Stortingets presselosje, liker ikke forslaget til nytt adgangsreglement på Løvebakken. Foto: Birgit Dannenberg

Journalistopprør på Stortinget

Advarer presidentskapet mot å gripe inn i pressens grunnlovsfestede frihet.

Stortingets presselosje er oppbrakt over stortingsdirektør Ida Børresens forslag til nytt adgangsreglement for pressen. Losjens ledelse mener forslaget vil legge uakseptable begrensninger på journalistenes bevegelsesmuligheter på Løvebakken.

– Vi reagerer sterkt på at det brukes sikkerhetsargumenter for å innskrenke pressefriheten, journalisters tilgang til kilder og redaktørenes rett til å disponere over sine medarbeidere, sier presselosjens leder Elisabeth Skarsbø Moen (VG).

Tirsdag var hun og kasserer Eirik Ramberg (NRK) i møte med Børresen. Samme dag tok de saken opp på et møte med med stortingspresident Dag Terje Andersen.

– Sterkt kritikkverdig

Bakgrunnen for administrasjonens forslag er at Stortinget ønsker å øke sikkerheten, som følge av 22. juli-terroren. På møtet med Andersen fikk presselosjen forsikringer om at presidentskapet ikke ønsker å bruke sikkerhetsargumenter for å begrense pressens mulighet til å rapportere fritt.

Presselosjen oppfatter imidlertid prosessen som udemokratisk. Skarsbø Moen betegner de foreslåtte endringene som en inngripen i pressens grunnlovsfestede frihet.

“Det er sterkt kritikkverdig å gi oss én dags frist for å komme med en uttalelse før presidentskapet skal behandle forslag til nytt reglement. Vi mener administrasjonen og presidentskapet ikke kan endre reglementet ensidig uten en grundigere prosess med pressen og med de parlamentariske lederne. Etter vår mening må Norsk Presseforbund være tredjepart ved en slik endring”, skriver Skarsbø Moen i et brev til Stortingets presidentskap, som skal behandle det nye reglementet torsdag.

Mer “eksklusivt”

Presselosjen advarer samtidig mot administrasjonens ønske om å gjøre medlemskap i presselosjen mer “eksklusivt”, ved at de som ikke har vært i Stortinget over en viss periode vil bli fratatt sitt adgangskort.

“Vi mener dette er en inngripen i pressefriheten siden det bare er pressen selv som kan avgjøre hvem som har anledning til å arbeide på Stortinget”, heter det i brevet til presidentskapet.

– Stortingets administrasjon har kommet med et forslag som vil føre til at presselosjen blir et saksforberedende organ for administrasjonen ved at de nå ønsker å gripe inn i vår rett til å bestemme hvem som skal kunne arbeide på Stortinget og ikke. Dette er en rett presselosjen har hatt siden 1935 og som Stortinget selv ønsket, sier Skarsbø Moen til Journalisten.no.

“Eksterne”

På møtet med Stortingets direktør ble presselosjens ledelse orientert om at det nye reglementet klassifiserer deres medlemmer som “eksterne”. Det samme gjelder byråkrater og personer tilknyttet partienes sekretariater på Stortinget.

Stortingets ansatte og representanter vil være “interne”. På sikt skal dette skillet regulere hvor i stortingsbygningen de med “eksterne”  adgangskort skal få tilgang og kunne oppholde seg.

Administrasjonen foreslår videre at «adgang til representanters- og ansattes kontorer, møterom m.v. kan kun skje etter avtale”. Dette oppfatter presselosjen som en begrensning i journalistenes frie tilgang til kildene. Dagens praksis er at journalistene banker på kontordører og ber om avtale, en ordning losjeledelsen har inntrykk av fungerer uproblematisk.

Frykter fotoforbud

Skarsbø Moen oppfatter at en av de viktigste innstrammingene for det praktiske arbeidet i Stortinget er at det nå gjøres forsøk på å innføre fotoforbud flere steder i stortingsbygningen.

– Dette griper rett inn i pressens mulighet til å rapportere fritt. Det ligger en tenkning til grunn for hele forslaget som vi er helt avvisende til. Vi kan bare håpe at forslaget er lite gjennomtenkt og at Stortinget ikke har sett dette perspektivet og at politikerne vil avvise store deler av det når presidentskapet får det til behandling torsdag.

–  Må ikke også stortingsjournalistene finne seg i at Stortinget strammer inn sikkerhetsreglementet sitt som følge av hendelsene 22. juli?

– Rene sikkerhetstiltak er vi selvsagt for. Det vi reagerer på er at sikkerhetsargumenter blir brukt for å innskrenke pressens bevegelsesfrihet på Stortinget. Vi ser på det som en inngripen i pressens rett til fri tilgang til kildene og til å kunne rapportere fritt.

Løpende kontakt

– Hva er den prinsipielle forskjellen mellom journalister og medarbeiderne  i partisekretariatene, som også heretter skal defineres som “eksterne”?

– Presselosjen tar opp medlemmer med behov for løpende kontakt med Stortinget, det vil si journalister som har Stortinget som et sted for sitt virke som journalist. Pressen er en viktig del av demokratiet. Det er vår oppgave å sette kritisk søkelys på og rapportere om hvordan lovgiverne utøver sin makt. Medarbeidere i partisekretariatene og statsråder defineres som gjester på Stortinget, sier Skarsbø Moen.

På grunn av program knyttet til Stortingets avslutning før sommerferien har stortingsdirektør Ida Børresen så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Powered by Labrador CMS