Refser NRKs tilbud til samene

NRK får kritikk av Medietilsynet for ikke å ha godt nok programtilbud til samer, barn og ungdom.

Published Updated

NRK bør bli bedre når det gjelder bredden i radiotilbudet til unge mellom 12 og 14 år og andelen norsk musikk i NRK P2 og P3 bør opp, mener Medietilsynet. De to punktene sammenfattes i Allmennkringkastingsrapport og går under de punkter, der NRK «har rom for forbedringer».

Alvorligere er det at tilsynet mener NRK bryter sine programforpliktelser på flere punkter. Dette gjelder blant annet radiotilbudet til barn, sendinger på samisk i helgene, jevnlige radioprogrammer for barn på samisk, jevnlige radioprogrammer for unge på samisk, omfang og bredde i programtilbudet til nasjonale minoritetsgrupper generelt og andelen nynorsk i både radio og tv.

Stor stab i Sameradioen

Til tross for at NRK Sameradioen har 95 ansatte og et budsjett på 55-60 millioner kroner, pådrar de seg åpen kritikk nettopp for det samiske tilbudet.

Medietilsynet konkluderer med at NRK innfrir kravet om daglige sendinger for den samiske befolkningen i radio. NRK innfrir imidlertid ikke kravet om daglige sendinger for den samiske befolkningen i fjernsyn, ettersom tilbudet ikke inkluderer helgene.

Medietilsynet fastholder at vedtektenes minstekrav med hensyn til de samiske programmene forutsetter at NRK har et fjernsynstilbud for den samiske befolkningen også i helgene.

Får også ros

NRK får imidlertid også ros på flere punkter.

Medietilsynet registrerer at det samiske tilbudet vies større plass i NRK i 2008 ved at NRK Sámi Radio sendte 76 timer mer TV og 41 timer mer radio sammenlignet med året før.

Med nysatsinger som eksempelvis dokumentarserien Reinlykke og magasinet Dávgi i fjernsyn, samt utviklingen av nye presentasjonsmåter og et bredere tematisk perspektiv i det faste programmet Oddasat (sendes både i radio og fjernsyn), kan NRK redegjøre for et styrket tilbud til den samiske befolkningen.

«Gjør så godt vi kan»

Informasjonsdirektør Sigurd Sandvin i NRK sier at de registrerer kritikken fra Medietilsynet, og at tilsynet også tidligere har kommet med tilsvarende kritikk.

– Dette er et ressursspørsmål. Vi jobber fortløpende med det samiske tilbudet. Til høsten utvider vi tilbudet til samiske barn, og vi har brukt mye tid og ressurser på å utvikle et tilbud på samisk på nettet.

– Hvordan er det mulig for NRK med verdens største sameredaksjon å få kritikk hvert år nettopp for dårlig tilbud til samene?

– Vi gjør så godt vi kan, men som sagt, dette er et ressursspørsmål, sier Sandvin.

Litt flisespikkeri

Sameradiosjef Nils Johan Heatta sier han aksepterer kritikken fra Medietilsynet, men at mye av vurderingene går på ulik tolkning av vedtektene.

– Det virker som om Medietilsynet vil ta alt helt bokstavelig, og da blir det litt flisespikkeri, sier Heatta.

Han viser til kritikken for at Sameradioen ikke har egne sendinger for barn på radio, men de har tre programmer i uka på tv. Det mener de er bedre, men de kommer fra høsten av med et radiotilbud også.

Heatta nevner også at man ikke har samme oppfatning om hva som er rikssendinger.

Les hele rapporten her (pdf)